Onko edunvalvoja tilivelvollinen?

Edunvalvojana sinulla on tilivelvollisuus Digi- ja väestötietovirastolle. Tämä tarkoittaa, että sinun on pidettävä kirjaa läheisesi varallisuuden käytöstä ja tehtävä sen perusteella vuositili.

Kuka maksaa edunvalvojan palkka?

Edunvalvojan palkkio maksetaan päämiehen varoista. Jos toimit yksityishenkilönä läheisesi edunvalvojana, maksat palkkion ja kulukorvaukset itse itsellesi. Mikäli edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, maksetaan palkkio tämän työnantajalle.

Mitä edunvalvoja maksaa?

Edunvalvonnan perusmaksu on 440 euroa vuodessa. Perusmaksu voi kuitenkin olla tätä alhaisempi, 280 euroa, jos päämiehen vuositulot ovat yhteensä alle 14 000 euroa ja hänen varallisuutensa arvo on säädettyä varallisuusrajaa (17 478 euroa) pienempi.

Mikä on edunvalvojan palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Edunvalvoja on 3 179 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 2 538 € (12 yksittäistä palkkaa), valtiolla 3 087 € (571 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 4 186 € (60 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Saako edunvalvoja pankkitunnukset?

Edunvalvoja ei saa koskaan käyttää päämiehen nimissä olevaa maksukorttia tai verkkopankkitunnuksia. Maksukortti ja verkkopankkitunnukset ovat aina henkilökohtaisia ja niiden luovuttaminen kenenkään muun haltuun on laissa ja sopimusehdoissa kiellettyä.

Voiko edunvalvoja lahjoittaa rahaa?

Lähtökohtaisesti edunvalvojalla ei ole oikeutta lahjoittaa päämiehensä omaisuutta.

Mitä edunvalvoja ei saa tehdä?

Edunvalvoja ei saa: myydä henkilön kiinteää omaisuutta, kuten taloa, asunto-osaketta tai metsää tehdä testamenttia. edustaa päämiestä asioissa, jotka koskettavat edunvalvojaa itseään tai tämän lähipiiriä edustaa päämiestä asioissa, jotka ovat henkilökohtaisia, kuten isyyden tunnustaminen tai avioliittoon suostuminen.

Mitä ero on edunvalvojan ja Edunvalvontavaltuutetun?

Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun välillä on paljon eroja. Edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan hoitaa asioita. Edunvalvonvaltuutettu ei puolestaan sellaista tarvitse, sillä hän voi edunvalvontavaltakirjan rekisteröidyttyä toimia päämiehensä edun mukaisesti ilman turhaa byrokratiaa.

Voiko edunvalvoja myydä asunnon?

Edunvalvojalla ei ole koskaan lupaa myydä päämiehen asuntoa ilman holhousviranomaisen tai maistraatin lupaa. Mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei asunnon myymisessä ole ollut holhousviranomaisen tai maistraatin lupaa, niin kauppa saattaa peruuntua.

Miten saada edunvalvoja pois?

Holhousviranomainen voi määrätä edunvalvonnan lakkaamaan, jos päämies ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Edunvalvojan ja päämiehen on yhdessä haettava edunvalvonnan lakkauttamista holhousviranomaiselta. Edellytyksenä on lisäksi, että päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen.