Mikä on edunvalvojan palkkio?

Edunvalvonnan perusmaksu on 440 euroa vuodessa. Perusmaksu voi kuitenkin olla tätä alhaisempi, 280 euroa, jos päämiehen vuositulot ovat yhteensä alle 14 000 euroa ja hänen varallisuutensa arvo on säädettyä varallisuusrajaa (17 478 euroa) pienempi.

Kuka maksaa edunvalvojan kulut?

Edunvalvojan palkkio maksetaan päämiehen varoista. Mikäli edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, maksetaan palkkio tämän työnantajalle. Edunvalvojana sinun tulee ilmoittaa laskutettavat palkkiot sekä kulukorvaukset edunvalvonnasta laadittavan vuositilin yhteydessä.

Saako edunvalvoja palkkaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Edunvalvoja on 3 179 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 2 538 € (12 yksittäistä palkkaa), valtiolla 3 087 € (571 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 4 186 € (60 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Onko edunvalvojan palkkio verotettavaa tuloa?

Kun saat edunvalvojan tehtävistä palkkiota tai kulukorvauksia, sinun pitää ilmoittaa ne tulorekisteriin. Palkkio on sinulle työkorvausta (tulorekisterissä tulolaji 336). Huomaa, että edunvalvojana et voi saada verovapaita kustannusten korvauksia, esimerkiksi päivärahoja ja kilometrikorvauksia.

Onko edunvalvoja tilivelvollinen?

Edunvalvojana sinulla on tilivelvollisuus Digi- ja väestötietovirastolle. Tämä tarkoittaa, että sinun on pidettävä kirjaa läheisesi varallisuuden käytöstä ja tehtävä sen perusteella vuositili.

Voiko edunvalvoja lainata rahaa?

Voinko edunvalvojana lainata päämieheni varoja? Et voi edustaa yhtä aikaa itseäsi lainan ottajana ja päämiestäsi lainan antajana. Olet siis esteellinen eli sinun täytyy hakea itsellesi edunvalvojan sijaista. Lisäksi lainan antaminen päämiehesi varoista edellyttää lupaamme.

Mitä ero on edunvalvojan ja Edunvalvontavaltuutetun?

Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun välillä on paljon eroja. Edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan hoitaa asioita. Edunvalvonvaltuutettu ei puolestaan sellaista tarvitse, sillä hän voi edunvalvontavaltakirjan rekisteröidyttyä toimia päämiehensä edun mukaisesti ilman turhaa byrokratiaa.

Mitä edunvalvoja ei saa tehdä?

Edunvalvoja ei saa: myydä henkilön kiinteää omaisuutta, kuten taloa, asunto-osaketta tai metsää tehdä testamenttia. edustaa päämiestä asioissa, jotka koskettavat edunvalvojaa itseään tai tämän lähipiiriä edustaa päämiestä asioissa, jotka ovat henkilökohtaisia, kuten isyyden tunnustaminen tai avioliittoon suostuminen.

Voiko edunvalvoja myydä asunnon?

Edunvalvojalla ei ole koskaan lupaa myydä päämiehen asuntoa ilman holhousviranomaisen tai maistraatin lupaa. Mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei asunnon myymisessä ole ollut holhousviranomaisen tai maistraatin lupaa, niin kauppa saattaa peruuntua.

Voiko edunvalvoja olla kuolinpesän hoitaja?

Edunvalvoja voi olla myös kuolinpesän osakkaana. Tällöin, jos kyseessä on vanhempi, on haettava lapsille edunvalvojaa kuolinpesään siihen asti, kunnes kuolinpesä on jaettu.