Onko osakekirja sama kuin kauppakirja?

Luovutus tapahtuu tietynlaisella luovutussopimuksella kuten asuntokaupassa käytettävä kirjallinen kauppakirja. Asuntokaupassa ostajan on kauppakirjan lisäksi saatava osakekirja eli kaupan kohde haltuunsa. Osakekirja voidaan luovuttaa ostajalle asunnon hallinnan luovuttamisen yhteydessä.

Onko osakekirja pankissa?

Pankit säilövät osakekirjoja huolellisesti, eikä niiden vahingoittumisesta tarvitse olla huolissaan. Sen sijaan tapauksissa, joissa asunto-osakkeenomistajalla ei ole lainaa kyseisestä asunnosta, on asunto-osakekirjan säilytyksestä huolehdittava itse.

Mikä on asunnon osakekirja?

Se on paperinen osakekirja, joka on todiste siitä, että ihminen omistaa asunnon asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiöiden osakeluetteloa ylläpitää joko taloyhtiön hallitus tai isännöintitoimisto. Pian asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden ylläpito siirtyy Maanmittauslaitokselle.

Kuka tekee siirron osakekirjaan?

Siirtomerkinnän tekee aina myyjä. Juridisesti siirtomerkintä ei edellytä ”virallisen” tahon hyväksyntää, vaan osakekirjaan kirjataan henkilöiden nimet, joille siirretään, siirrettävät osuudet, paikka ja päivämäärä sekä siirtäjän allekirjoitus.

Mitä tehdä jos osakekirja katoaa?

Jos osakekirja on kadonnut, se on kuoletettava käräjäoikeuden päätöksellä. Uusi osakekirja voidaan hallituksen päätöksellä antaa vasta sen jälkeen, kun käräjäoikeus on antanut päätöksen osakekirjan kuolettamisesta. Hakemuksen osakekirjan kuolettamisesta käräjäoikeudelle tekee osakkeenomistaja.

Miksi osakekirja on tärkeä?

Osakekirja on todistus osakkeen omistuksesta. Se on varsinkin perinteisesti ennen digitaalista aikaa nähty erittäin tärkeänä ja oleellisena dokumenttina todistamassa henkilön osakeomistusta. Osakekirjan käyttäminen ei ole pakollista, vaan osake on täysin pätevä vaikka osakekirjoja ei yhtiössä anneta.

Kuka siirtää osakekirjat sähköiseksi?

Taloyhtiön siirto pitää olla tehtynä, ennen kuin osakekirjaa voi muuttaa sähköiseksi. Tiedon siirrosta voi tarkistaa isännöitsijältä, hallituksesta tai vaikka MML:n asiakaspalvelusta. Jos paperinen osakekirja on pankissa lainan vakuutena, osakas voi sopia pankin kanssa osakekirjan muuttamisesta sähköiseen muotoon.

Mistä löytää osakekirja?

Vaikka osakekirjat on mitätöity, jotkut osakkaat haluaisivat säilyttää paperiosakkeet ‒ vaikka muistona. Osakekirjoissahan voi myös olla kiinnostavaa historiatietoa, koska niihin on kirjattu asunnon omistuksen siirrot. Osakekirjat on mahdollista saada takaisin Maanmittauslaitokselta.

Milloin osakekirjat sähköiseksi?

Milloin osakekirja pitää sähköistää? Taloyhtiöiden tulee sähköistää osakeluettelonsa vuoden 2023 loppuun mennessä. Taloyhtiön siirryttyä huoneistotietojärjestelmään on jokaisen osakkeenomistajan haettava vielä erikseen sähköisen omistuksensa rekisteröintiä ja paperisen osakekirjansa mitätöintiä Maanmittauslaitokselta.

Voiko asunnon omistajan häätää?

Vaikka yhtiökokous tekisikin päätöksen huoneiston haltuunotosta, asunnon omistajan häätö asunnosta käynnistyy vasta, kun käräjäoikeus on vahvistanut yhtiökokouksen päätöksen. Kun päätös on vahvistettu, voidaan asunnon omistajan häätö toimittaa tarvittaessa ulosottoviranomaisten avustuksella.