Paljonko voi saada osinkoa?

Suomessa osakeyhtiö voi jakaa osinkoa korkeintaan vapaan oman pääoman määrän, josta on vähennetty taseeseen aktivoidut kehitysmenot. Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys jakamatta jätettävistä varoista, tällaisia varoja ei saa jakaa osinkoina.

Mitä osingot ovat?

Osinko on osuus osakeyhtiön tuloksesta. Osingon jakaminen on tapa maksaa yhtiön tuottamaa voittoa yhtiön osakkeiden omistajille. Esimerkiksi pörssiyhtiöissä osinko jaetaan yleensä kerran vuodessa. Sinun tulee maksaa veroa osinkona saamistasi tuloista.

Mistä osinko maksetaan?

Osinko maksetaan yhtiön tilinpäätökseen kertyneiden voittovarojen perusteella. Osinkoa jaetaan tilinpäätöksen VASTATTAVAA rivin SUMMA OMA PÄÄOMA – mukaan, josta vähennetään osakepääoma. Voittovarojen määrä ei saisi olla pienempi kuin osakepääoman määrä.

Onko osinkoa pakko jakaa?

Osakeyhtiön ei ole pakko jakaa osinkoa (eli voittovaroja) osakkeenomistajilleen. Vähemmistöosinkoa on kuitenkin sen edellytysten täyttyessä pääsääntöisesti jaettava, mikäli sitä vaativat osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Paljonko Apple maksaa osinkoa?

Applen osinko 2023 Apple maksaa teknologiayhtiöiden tapaan hyvin maltillista osinkoa. Apple ilmoitti tulosjulkistuksen yhteydessä nostavansa osinkoa neljä prosenttia. Osinko nousee 23 sentistä 24 senttiin osakkeelta. Apple maksaa osinkoa neljä kertaa vuodessa ja seuraavan kerran osinko maksetaan 17 elokuuta.

Paljonko finda maksaa osinkoa 2023?

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 2,00 euroa ulkona olevaa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Paljonko kone maksaa osinkoa?

KONEen osinko 2023 Osinko irtosi 2.3.2022. KONEen vuonna 2021 maksama osinko oli 2,25 euroa.

Kuka saa osinkoa?

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksessa määrättynä osingon täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Osingon saa osakkeenomistaja, joka ostaa tai omistaa osakkeen ennen irtoamispäivää.

Paljonko osingosta menee veroa?

Osingon maksaja perii ennakonpidätyksen Jos saat osinkoa listaamattomasta yhtiöstä enintään 150 000 euroa, osingon maksava yhtiö tekee siitä 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Jos osingon määrä on suurempi kuin 150 000 euroa, osingon maksava yhtiö tekee yli menevästä osasta 28 %:n ennakonpidätyksen.

Milloin osinko pitää viimeistään maksaa?

Osinkokevään tärkeät päivämäärät Osingon määrä ja maksupäivä päätetään yhtiökokouksessa. Osingon saadakseen osake pitää yleensä ostaa viimeistään yhtiökokouspäivänä. Osingon irtoamispäivä. Yleensä yhtiökokousta seuraava päivä.