Mitä veroa osingosta maksetaan?

Osingon maksaja perii ennakonpidätyksen Jos saat osinkoa listaamattomasta yhtiöstä enintään 150 000 euroa, osingon maksava yhtiö tekee siitä 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Jos osingon määrä on suurempi kuin 150 000 euroa, osingon maksava yhtiö tekee yli menevästä osasta 28 %:n ennakonpidätyksen.

Mistä summasta osinko maksetaan?

Osinko maksetaan yhtiön tilinpäätökseen kertyneiden voittovarojen perusteella. Osinkoa jaetaan tilinpäätöksen VASTATTAVAA rivin SUMMA OMA PÄÄOMA – mukaan, josta vähennetään osakepääoma. Voittovarojen määrä ei saisi olla pienempi kuin osakepääoman määrä.

Miten osinkoa maksetaan?

Osingon maksusta päättää yhtiökokous yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoon on oikeus osakkeenomistajilla, jotka omistavat osakkeen viimeistään täsmäytyspäivänä. Osingot maksetaan arvo-osuustiliin liitetylle Käyttötilille, joka toimi hoitotilinä – yleensä noin kaksi viikkoa yhtiökokouksen jälkeen.

Pitääkö osingosta maksaa veroa?

Sinun tulee maksaa veroa osinkona saamistasi tuloista. Osinkotuloja verotetaan hieman eri tavalla sen mukaan, onko osinko peräisin listatusta vai listaamattomasta yhtiöstä.

Paljonko osingosta menee veroa?

Osingon maksaja perii ennakonpidätyksen Jos saat osinkoa listaamattomasta yhtiöstä enintään 150 000 euroa, osingon maksava yhtiö tekee siitä 7,5 %:n ennakonpidätyksen. Jos osingon määrä on suurempi kuin 150 000 euroa, osingon maksava yhtiö tekee yli menevästä osasta 28 %:n ennakonpidätyksen.

Paljonko osinkoa voi jakaa?

Suomessa osakeyhtiö voi jakaa osinkoa korkeintaan vapaan oman pääoman määrän, josta on vähennetty taseeseen aktivoidut kehitysmenot. Jos yhtiöjärjestyksessä on määräys jakamatta jätettävistä varoista, tällaisia varoja ei saa jakaa osinkoina.

Onko osinkoa pakko jakaa?

Osakeyhtiön ei ole pakko jakaa osinkoa (eli voittovaroja) osakkeenomistajilleen. Vähemmistöosinkoa on kuitenkin sen edellytysten täyttyessä pääsääntöisesti jaettava, mikäli sitä vaativat osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Milloin pitää ostaa että saa osingot?

Irtoamispäivä on yleensä yhtiökokousta seuraava päivä. Jos osakkeen omistaa täsmäytyspäivänä (osakasluettelossa on merkintä omistajuudesta), on oikeutettu osinkoon. Täsmäytyspäivä on yleensä 2 päivää yhtiökokouksesta. Päivä, jolloin osinko maksetaan arvo-osuustilin yhteyteen liitetylle Käyttötilille.

Kannattaako nostaa palkkaa vai osinkoa?

Pienillä tulotasoilla tulot kannattaa yleensä ottaa palkkana osinkojen sijaan, sillä ansiotuloverotus tulee silloin edullisemmaksi. Isommilla tulotasoilla palkkaa kannattaa usein nostaa noin 40 000 € saakka (jollei yrittäjälle tule palkkatuloa muualta) ja nostaa loput osinkoina.

Onko osinkoa pakko nostaa?

Osinkoa ei tarvitse nostaa heti: Osakkeenomistajien ei ole pakko nostaa osinkojaan yhtiöstä vielä silloin, kun osinko on nostettavissa, vaan maksupäivä voi olla myöhemminkin.