Saako majavan pesän purkaa?

Majavan padon purkaminen on metsästyslaissa- ja asetuksessa kielletty kokonaan suurimman osan vuodesta. Sen voi tehdä vain maanomistajan luvalla ja vain kesäaikaan, jos padosta aiheutuu huomattavaa haittaa.

Millä majavaa saa ampua?

Majavan pyyntivälineenä käytetään kivääriä, haulikkoa, metsästysjousta tai heti tappavia rautoja. Majava on arvokas riistaeläin, josta hyödynnetään kestävä turkis ja maukas liha. Lisäksi kallosta saadaan valkaisemalla hieno metsästysmuisto.

Mikä luoti majavalle?

Majavat vertautuvat metsäkauriin ja suden kokoluokkaan. Niitä saa ampua vain sellaisella luotiaseella, jonka luodin iskuenergia ylittää 100 metrissä 800 joulea, paino on vähintään 3,2 grammaa tai lyijyttömänä 2,9 grammaa. Majavan pesän tai padon saa vahinkojen estämiseksi rikkoa 15.6. alkaen.

Miksi majava tekee padon?

Padon tarkoitus on säädellä vedenpinnan tasoa niin, että majavan tulva-alueella sijaitsevan pesän suuaukko on pinnan alla. Tämä on turvallisuustekijä: näin estetään petojen pääsy pesään. Lisäksi pesä suojaa luonnonilmiöiltä.

Miksi majava kaataa puita?

Majava kaataa puita päästäkseen käsiksi ohuempien rungonosien ja oksien kuoreen, jota se käyttää ravintonaan. Kalutessaan kuorta pystypuista majava estää kuoren ja puun nestevirtauksia.

Mistä tunnistaa majavan?

Majava on helppo tunnistaa sen räpylämäisistä takajaloistaan, suuresta lättähännästä sekä sen isoista etuhampaista.

Mihin majava tekee pesän?

Majavat rakentavat pesänsä syyskesällä talkoilla. Rakennusaineina ne käyttävät runkoja, oksia, kiviä, multaa, mutaa ja kasvien osia. Pesän katon rakennusmestarit jättävät sen verran hengittäväksi, että ilmanvaihto sujuu. Pesä alkaa olla asuttavassa kunnossa noin kuukauden aherruksen jälkeen.

Saako majavan tappaa?

Majavat aiotaan tappaa lähiviikkojen aikana, sillä majavien metsästyskausi päättyy huhtikuussa eikä tappamiseen tarvita kun maanomistajan lupa. Pesän rikkominen on laissa kiellettyä tähän aikaan vuodesta, ellei siihen haeta riistanhoitopiirin erikoislupaa.

Mihin aikaan majava liikkuu?

Majavat liikkuvat ilta- ja yöaikaan.

Onko majava aggressiivinen?

Majava on melkoinen jötkäle, ja jos sen sattuu luonnossa näkemään, se kannattaa jättää rauhaan. Äkäinen majava voi olla aggressiivinen ja yrittää tulla jopa päälle, kuten Ylen luontotoimittaja Juha Laaksoselle kävi kesäkuisena yönä hiekkatiellä Kuusamossa.