Saako Vakuuttamatonta autoa ajaa?

Vakuuttamattomalla autolla ei saa ajaa. Jos autolla ei ole liikennevakuutusta, pitää se hankkia tai hakea katsastusasemalta LVK:n lyhytaikainen siirtolupa ja siirtovakuutus auton katsastukseen siirtoa varten. Liikennekäytöstäpoistetun auton saa ajaa ennalta varattuun katsastukseen ilman liikennekäyttöönottoa.

Mikä vakuutus on pakollinen autoon?

Pakollinen liikennevakuutus – lakisääteinen turva kaikille ajoneuvoille. Liikennevakuutuslaki edellyttää, että kaikki liikenteessä käytettävät moottoriajoneuvot on vakuutettava liikennevakuutuksella. Vakuuttamisvelvollisuus koskee ajoneuvon omistajaa ja pysyvää haltijaa.

Mitä vakuutuksia autossa pitää olla?

Liikennevakuutuslain mukaan jokaisessa moottoriajoneuvossa tulee olla liikennevakuutus, mutta kaskovakuutus‍ on vapaaehtoinen. Liikennevakuutus korvaa onnettomuudessa mukana olleille henkilöille sattuneet vahingot, kuten loukkaantumiset, sekä syyttömälle osapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot.

Voiko auton omistaja olla eri kuin vakuutuksenottaja?

Vakuutuksenottajan tulee liikennevakuutuslain mukaan olla joko ajoneuvon omistaja tai ajoneuvon haltija, mikäli ajoneuvolla sellainen on. Haltijalla tarkoitetaan ajoneuvon pääasiallista käyttäjää, kun tämä on joku muu henkilö kuin ajoneuvon omistaja.

Mitä jos auto ei ole vakuutuksissa?

Jos ajoneuvo on vakuuttamaton, ajoneuvon käyttäminen liikenteessä on kielletty. Vakuuttamattomalle ajoneuvolle ei voi myöskään tehdä vuosikatsastusta.

Saako ajaa katsastamattomalla autolla?

Määräaikaiskatsastuksen suorittamatta jättäminen johtaa käyttökieltoon, jolloin ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä. Jos katsastus on unohtunut tai muuten vain myöhässä, voit kuitenkin siirtää auton ajamalla suorinta reittiä katsastusasemalle, kun olet varannut etukäteen ajan katsastukseen.

Onko autossa pakko olla vakuutus?

En käytä ajoneuvoa lainkaan, pitääkö se silti vakuuttaa? Ajoneuvorekisterissä olevalla ajoneuvolla on aina oltava liikennevakuutus. Jos et käytä ajoneuvoasi lainkaan, voit tehdä sille liikennekäytöstä poiston. Tällöin ajoneuvoa ei myöskään tarvitse liikennevakuuttaa.

Mikä on pakollinen vakuutus?

Lakisääteiset vahinkovakuutukset » Lakisääteisiä vahinkovakuutuksia ovat liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus.

Onko kaskovakuutus pakollinen?

Kasko on vapaaehtoinen vakuutus, joka täydentää pakollista liikennevakuutusta ja korvaa omalle ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja. Kaskovakuutus koostuu erilaisista turvista, joista voit itse valita haluamasi laajuuden.

Mistä autovakuutus koostuu?

Autovakuutus muodostuu liikennevakuutuksesta ja kaskovakuutuksesta. Liikennevakuutus korvaa vastapuolen vahinkoja, kun sinä aiheutat liikenteessä vahingon sekä kaikkien osapuolten henkilövahinkoja. Kaskovakuutus korvaa autollesi sattuneita vahinkoja valitsemasi laajuuden mukaan.