Kuka ei voi olla luottamusmies?

Luottamusmiehen tulee olla henkilö, joka on perehtynyt työpaikan olosuhteisiin työntekijänä. Luottamusmiehellä voidaan tarkoittaa ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmiestä taikka ammattiosaston- tai -yksikön luottamusmiestä. Jos työpaikalla on vain yksi luottamusmies, on hän myös pääluottamusmies.

Mikä on Luottamusmiehen tehtävä?

Luottamusmiehen tehtävänä on toimia työntekijöiden edustajana virka- ja työehtosopimusten sekä työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa. Luottamusmies parantaa henkilöstön asemaa ja vähentää työpaikkojen eriarvoisuutta. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Mitä luottamusmies valvoo?

Hän valvoo edustamiensa työntekijöiden etuja sekä työehtosopimuksen ja työelämän lakien noudattamista työpaikalla sekä neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa.

Missä asioissa luottamusmies auttaa?

auttaa ja tukee työpaikan jäseniä työsuhteen asioissa, esimerkiksi palkkaan, lisiin, lomiin tai työvuoroihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. kertoo, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan ja opastaa sen tulkinnassa. valvoo työlainsäädännön ja työehtosopimuksen noudattamista työpaikalla.

Saako luottamusmies palkkatiedot?

Luottamushenkilöllä on oikeus saada yleisiä tietoja yrityksen taloudellisesta tilasta. Työnantajan tulee antaa hänelle tilastotiedot hänen edustamille työntekijöille maksetuista palkoista sekä – jos hän pyytää – henkilöstöryhmän palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltyinä.

Voiko luottamusmies toimia esimiehenä?

Esimies ei voi toimia työntekijöiden luottamusmiehenä.

Milloin luottamusmiehen voi irtisanoa?

Luottamusmies voidaan irtisanoa vain, jos hänen työnsä päättyy kokonaan, eikä työantajalla ole mahdollisuutta järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muuten sopivaa työtä, tai kouluttaa häntä uusiin tehtäviin.

Kuka voi olla luottamusvaltuutettu?

Kuka voidaan valita luottamusvaltuutetuksi? Luottamusvaltuutetuksi voidaan valita työpaikan ao. henkilöstöryhmään kuuluva työntekijä. Mikäli luottamusvaltuutettu valitaan kaikkien työntekijöiden keskuudesta, voidaan luonnollisesti valita kuka hyvänsä työpaikan työntekijä.

Mitä jos ei ole luottamusmiestä?

Jos työpaikallasi ei ole nimettyä luottamushenkilöä, voit olla yhteydessä suoraan ammattiliittoosi. Monilla ammattiliitoilla on neuvontapuhelimet, joihin voi soittaa ongelmista tai mieltä askarruttavista kysymyksistä. Työturvallisuusasioissa voit kääntyä työpaikkasi työsuojeluvaltuutetun puoleen.

Onko luottamusmies vain liiton jäsenille?

Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden vaaleilla valitsema henkilö, ja hän toimii vain liittoon kuuluvien työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi työelämässä mukana olevia kannustetaan liittymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa.