Mikä on Annuiteetti?

Tasaerä eli annuiteetti Tasaerässä lainasta maksettava erä pysyy samana koko laina-ajan. Alussa maksuerä sisältää enemmän korkoa, mutta lainan lyhentyessä koron osuus pienenee. Tämä tarkoittaa myös, että laina lyhenee alussa hitaammin.

Miten lasketaan Annuiteetti?

Annuiteettilainan erän laskeminen Vastaaasti n on kerrottava kahdellatoista. Esimerkki: Lainamäärä on 100 000, vuosikorko on 5 % ja laina-aika 10 vuotta. Kuukausikorko on siten 5 % / 12 = 0,42 % ja maksuerien määrä 10 x 12 = 120. Kuukausierä on siten 100 000 x ((1+ 0,42 %)^120 x 5 %) / ((1 + 0,42 %)^120 -1) = 1062,6 €.

Miten Annuiteettilaina toimii?

Annuiteettilaina, kuten asuntolaina, on kiinnitys, jolla maksat kiinteän kuukausimaksun. Kuukausimaksu koostuu koroista ja pääoman takaisinmaksusta. Tätä korkoa ja takaisinmaksua kutsutaan annuiteetiksi. Kuukausittainen määrä pysyy samana koko asuntolainan voimassaoloaikana, joka otetaan yleensä 20-30 vuoden ajaksi.

Milloin Annuiteettilaina?

Annuiteettilaina sopii silloin, kun haluaa tietää tarkalleen laina-ajan pituuden. Annuiteetti voi olla myös pankin ehtona pitkälle asuntolainan takaisinmaksuajalle. Pitkä takaisinmaksu taas tulee kyseeseen, jos asuntolaina on suuri. Annuiteettilainassa on varauduttava koron heilahteluihin ja maksuerien kasvamiseen.

Onko Tasaerä sama kuin Annuiteetti?

Annuiteetti on sana, jota et todennäköisesti tule käyttäneeksi muuten kuin asunnon vaihdon yhteydessä. Tämän takia et välttämättä ensi istumalta muistakaan sanan sisältöä silloin, kun sitä taas tarvitsee. Annuiteetti on sama kuin tasaerä.

Onko Annuiteetti hyvä?

Annuiteetti on hyvä vaihtoehto, jos haluat tietää laina-ajan tarkalleen etukäteen ja maksukykysi kestää mahdollisen korkojen nousun. Kun valitset asuntolainasi takaisinmaksutavaksi annuiteetin: Takaisinmaksuerät (lyhennys + korko) ovat lähtötilanteessa yhtä suuria. Lainan maksuerä muuttuu, kun korko muuttuu.

Miten Päiväkorko lasketaan?

Päiväkorko voidaan laskea yksinkertaisena korkona pidemmästä jaksokorosta, kuten vuosikorosta. 1000 x 10 % / 365 = 0,274 €, jolloin kuukauden korkoerä 0,274 x 30 = 8,22 €. Koronkoron periaatteella voitaisiin laskea (1 + 10 % / 365)^30 = 8,25 €.

Miten koron nousu vaikuttaa Annuiteettilainaan?

Annuiteetti tarkoittaa sitä, että lainan maksuerä muuttuu vain koronmuutoksen yhteydessä. Koron noustessa maksuerä suurenee, ja jos lainan korko laskee, maksuerä puolestaan pienenee. Laina-aika pysyy muuttumattomana. Annuiteettilainan maksuerän suuruus vaihtelee hiukan kuukausittain korkopäivien lukumäärän mukaan.

Mitä tarkoittaa Annuiteettimenetelmä?

Eli ensimmäisen vuoden (vuosi 0) tuotto tai kustannus ei ehdi kasvaa (laskennallista) korkoa. Annuiteettimenetelmä tarkoittaa sitä, että siinä etsitään sellainen vuosittainen nettotuotto, joka vastaa annetulla korkokannalla hankintamenoa ja menojäännöstä.

Voiko lainan maksaa kerralla pois?

Luoton maksaminen ennenaikaisesti on lakisääteinen oikeutesi, vaikka siitä ei olisikaan mainintaa luottoehdoissa. Jos maksat luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on luotonantajan vähennettävä jäljellä olevasta saatavastaan se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan.