Mitä tarkoittaa lainata?

Sana laina merkitsee kahden osapuolen välistä sopimusta, jolla lainanantaja antaa rahamäärän, esineen tai tietyn paljouden esineitä lainanottajalle.

Mitä eroa on velalla ja lainalla?

Lainan ja velan ero Ennen laina ja velka erotettiin toisistaan siten, että velasta maksettiin korkoa ja lainasta ei. Nykyisin sanoilla velka, laina tai luotto voidaan tarkoittaa samaa asiaa. Velka voi olla muutakin kuin lainaa. Esimerkiksi ostovelka syntyy ostettaessa velaksi.

Mitä tarkoittaa lainan maksuerä?

Maksuerä on kuukausittain maksettava määrä, joka sinun tulee suorittaa pankille. Sisältää sekä lainaan liittyvät korot ja kulut sekä pääomalle maksettavan lyhennyksen. Mitä lyhyempi laina-aika sitä suurempi maksuerä kun lainasumma ja –hinta ovat samat.

Mistä laina koostuu?

Asuntolainan korko muodostuu asiakkaan valitsemasta viitekorosta ja asiakaskohtaisesta marginaalista. Marginaaliin vaikuttavat muun muassa lainan vakuudet, sekä lainanottajan maksukyky ja muu asiakkuus. Asuntolainan koron, marginaalin ja todellisen vuosikoron näet lainatarjouksesta.

Saako rahaa lainata?

Yksityishenkilöt saavat lainata toisilleen rahaa korotta isojakin summia ilman veroseuraamuksia. Olennaista on, että lainaa lyhennetään ja laina-aika ja takaisinmaksusuunnitelma ovat uskottavia. Kun oma talous kiristyy vaikkapa lomautuksen tai työttömyyden vuoksi, apu voi löytyä läheisistä ihmisistä.

Miten lainan vakuus toimii?

Lainan vakuus tarkoittaa sitä, että lainantarjoaja vaatii pantiksi lainaa vastaan jotain reaalivakuuksia. Nämä vakuudet voivat olla esimerkiksi asuntoja, autoja tai vaikkapa arvopapereita. Lainan vakuuksien tarkoituksena on vähentää lainanantajan riskiä lainan takaisinmaksusta.

Onko maailmassa enemmän velkaa kuin rahaa?

Maailmassa on velkaa tällä hetkellä eri lähteiden mukaan tämän vuoden lopussa noin 232 000 miljardia euroa. Tämä selviää maailman velkakellosta. Summa on ennätyksellisen suuri ja 365 prosenttia eli nelinkertainen suhteessa koko maailman bruttokansantuotteeseen. Maailmassa on siis enemmän velkaa kuin rahaa.

Voiko ulosotto periytyä?

Henkilön ulosottovelat eivät periydy hänen perillisilleen. Ylivelkaisen henkilön kuollessa hänen jäljellä jäänyt omaisuutensa käytetään hänen velkojensa maksamiseen.

Voiko puoliso taata lainan?

Velkojen erillisyyden periaatteesta seuraa ensinnäkin se, että kumpikin aviopuoliso saa itsenäisesti ottaa lainaa tai muuten sitoutua velkaan. Toisen puolison suostumusta ei siten asiassa tarvita. Toiseksi kumpikin puolisoista vastaa itse ennen avioliittoa tai sen aikana ottamastaan lainasta tai muusta velasta.

Voiko lainan saada ilman vakuuksia?

Asuntolainan hakijan, jolla ei ole tarpeeksi omia säästöjä tai vakuuksia on mahdollista hakea valtiontakausta. Valtiontakausta voi saada maksimissaan 20 % asuntolainasta, mutta kuitenkin enintään 50 000 €. Takauksen avulla saat nostettua enemmän lainaa. Valtiontakauksen saat sopimalla siitä pankin kanssa.