Mikä on elämänlaatu?

Elämänlaatu tarkoittaa sitä, millainen ihmisen elämä on tai millaiseksi hän sen kokee. Aiemmin käsite elämänlaatu on merkinnyt elämäntapaa, elintapoja (esimerkiksi hillitön tai siivo elämänlaatu). Nykyisin termillä yleensä tarkoitetaan “elämisen, elinolojen laatua henkisin arvoin mitattuna”.