Mikä on normaali palkka?

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3 235 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansio taas oli 3 314 euroa kuukaudessa. Mediaaniansio on noussut 86 euroa kuukaudessa toissavuodesta.

Mikä on yleisin palkka?

Tilastokeskuksen tuoreen katsauksen mukaan vuonna 2021 kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 734 euroa. Kokonaisansioiden mediaani eli keskimmäinen palkka oli 3 314 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 663 euroa ja naisilla 3 034 euroa.

Mikä on matala palkka?

Tämä tulee ilmi tuoreesta Tilastokeskuksen palkkarakennetilastosta. Viimeisimmät luvut ovat vuodelta 2021. Eroa matalapalkkaisimpaan kymmenykseen on lähes 3 300 euroa tai vielä reilusti sitäkin enemmän. Matalapalkkaisimman kymmenyksen ansiot ovat 2 302 euroa kuukaudessa tai vähemmän.

Mikä on Suomen minimi tuntipalkka?

Palkkataso Suomessa Suomen laki ei määrää vähimmäispalkkaa. Työnantajajärjestöt ja ammattiliitot ovat sopineet vähimmäispalkoista eri alojen työehtosopimuksissa (TES). Esimerkiksi vuonna 2022 siivoustyössä vähimmäispalkka oli 11,24 euroa/tunti ja talonrakennusalalla 11,26 euroa/tunti.

Mikä on lentäjän palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Liikennelentäjä on 5 071 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 5 071 € (871 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2020. Keskipalkka muuttui -28 € (-0,5 %) vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Mikä on poliisin palkka?

Poliisi-tehtävänimikkeen pienin palkka on 1 600 euroa kuukaudessa ja suurin palkka 25 000 euroa kuukaudessa. Mediaanipalkka on muuttunut −25 650 euroa (-56.4%) viimeisen 4 vuoden aikana.

Mikä on kätilön palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Kätilö on 3 486 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 3 486 € (1996 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Paljonko Alkon myyjä tienaa?

Alkon myyjiä edustavan Alkoholikaupan ammattiliiton puheenjohtajan Pekka Kirjavaisen mukaan Alkon kokoaikaisten työntekijöiden säännöllisen työajan keskipalkka on 2 300 euroa, kun se muualla kaupassa on 1 760 euroa. Kirjavaisen mukaan Alkossa on lisäksi 250 myyjän ryhmä, jonka ansiot nousevat 3 000 euroon.

Paljonko postilla tienaa?

Postityöntekijä -tehtävänimikkeellä mediaanipalkka on 2 225 euroa, joka on Oikotien datan perusteella suurempi kuin palkansaajilla keskimäärin tänä vuonna. Postityöntekijä-tehtävänimikkeen pienin palkka on 1 200 euroa kuukaudessa ja suurin palkka 10 000 euroa kuukaudessa.

Paljonko majuri saa palkkaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Majuri on 5 962 euroa kuukaudessa. Palkka oli valtiolla 5 962 € (87 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021. Keskipalkka kasvoi 70 € (1,2 %) vuodesta 2020 vuoteen 2021.