Mikä on rahoitusinstrumentti?

Rahoitusväline on väline, jota liikkeenlaskija käyttää varojen hankkimiseen. Käytännössä se on mikä tahansa sopimus, joka muodostaa yhdelle taholle saatavan ja toiselle vastattavan. Rahoitusvälineitä tehdään ja niillä käydään kauppaa rahoitusmarkkinoilla. Rahoitusvälineestä käytetään myös termiä rahoitusinstrumentti.

Onko osake rahoitusväline?

Rahoitusvälineistä voidaan saada tuottoa joko osinkona (osakkeet ja rahastot) tai korkona (korkoa tuottavat rahoitusvälineet). Sen lisäksi rahoitusvälineen hinta (kurssi) voi nousta tai laskea suhteessa hintaan sijoitusta tehtäessä.

Onko rahasto rahoitusväline?

Rahasto on erilaisista rahoitusvälineistä, esimerkiksi osakkeista ja joukkovelkakirjoista, koostuva “salkku”. Rahaston omistavat kaikki, jotka säästävät kyseiseen rahastoon (rahasto-osuuksien omistajat), ja sitä hallinnoi rahastoyhtiö.

Mitä johdannaiset ovat?

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden hinta määräytyy jonkin toisen hyödykkeen arvon perusteella. Tällainen hyödyke eli kohde-etuus voi periaatteessa olla mikä tahansa tuote, esimerkiksi valuutta, korko, osake, indeksi tai raaka-aine.

Onko Oyj aina pörssiyhtiö?

Julkinen osakeyhtiö eli oyj Kaikki julkiset osakeyhtiöt eivät siis ole pörssiyhtiöitä, mutta kaikki pörssiyhtiöt ovat kuitenkin julkisia osakeyhtiöitä. Julkisen osakeyhtiön osakepääoma on 80 000 euroa, eli vastaperustettu osakeyhtiö on käytännössä useimmiten yksityinen osakeyhtiö.

Mitä eroa on korko rahastolla ja Osakerahastolla?

Mitä enemmän rahastossa on osakesijoituksia, sitä korkeampi rahaston riski ja tuotto-odotus ovat. Korkosijoitukset tarjoavat rahastolle suojaa, kun talous sakkaa, ja osakkeet mahdollistavat korkeamman tuoton nousukaudella.

Mikä on pörssiyhtiö?

Pörssiyhtiöllä tarkoitetaan yritystä, jonka osakkeilla käydään julkista kauppaa arvopaperipörssissä. Osakkeet toisin sanoen noteerataan arvopaperipörssin pörssilistalla ja pörssiyhtiötä voidaankin kutsua myös listayhtiöksi.

Mitä eroa on ETF ja rahasto?

Mitä eroa on ETF:llä ja tavallisella rahastolla? ETF:llä käydään kauppaa samoin kuten osakkeilla ja niiden arvo päivittyy reaaliaikaisesti pörssin ollessa auki. Aktiivisissa rahastoissa sekä passiivisesti hoidetuissa indeksirahastoissa osuuksia voi ostaa (merkitä) ja myydä (lunastaa) pääsääntöisesti kerran päivässä.

Pitääkö rahastoista maksaa veroa?

Rahasto-osuuden lunastuksen tai vaihdon yhteydessä syntyvä luovutusvoitto on pääomatuloa, josta peritään 30 prosentin vero (v. 2021). Siltä osin kuin verovelvollisen verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, veroprosentti on 34.

Onko ETF rahasto?

ETF (Exchange Traded Fund) on rahasto, jonka osuuksilla käydään kauppaa pörssissä samalla tavoin kuin osakkeilla. Ylivoimainen enemmistö ETF:istä seuraa jotain indeksiä. Yksinkertaistettuna ETF on indeksirahasto, jonka voi ostaa ja myydä pörssistä.