Mitä on palkkatuki?

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja voi joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen työttömän vähäisen työkokemuksen, vanhentuneen osaamisen tai esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi.

Kenellä on oikeus Palkkatukeen?

Palkkatukea voidaan myöntää sellaisen työttömän työllistämiseen, jolla on puutteita ammatillisessa osaamisessa, tai henkilön pysyvä tai pysyväisluonteinen vamma tai sairaus vähentää hänen mahdollisuuksiaan sopivan työn saamiseen tai henkilö on 60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön.

Milloin saa 100% palkkatuen?

Yhdistys joka ei harjoita elinkeinotoimintaa voi saada 100%:n palkkatuen työllistämiseen. Tällöin verot ja lakisääteiset maksut tulee olla maksettu, eikä yhteisö saa olla irtisanonut tai lomauttanut tuotannollisista tai taloudellisista syistä 12 kuukauden kuluessa.

Kenelle 100% palkkatuki?

Kun työnantajana toimii yhdistys, säätiö tai uskonnollinen yhdyskunta eikä sen toimintaa tai tehtävää, johon palkkatukea haetaan, ole katsottu elinkeinotoiminnaksi, voidaan palkkatukea myöntää 100 prosenttia palkkauskustannuksista 65 prosentin työaikaan saakka.

Kauanko saa olla palkkatuella?

Palkkatuki myönnetään viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta. Jos henkilö on ollut alle vuoden työtön, palkkatukea voidaan myöntää viideksi kuukaudeksi aiemman kuuden kuukauden sijasta. Keskimäärin tukijaksot ovat olleet noin 5,1 kuukauden pituisia.

Paljonko tienaa palkkatuella?

Palkkatuen määrä riippuu siitä, millä perusteella tuki myönnetään. Perusteesta riippuen tuen määrä vuonna 2023 on enintään joko 1260 euroa, 1770 euroa tai 2020 euroa kuukaudessa. Työttömän työnhakijan työllistymistä varten myönnettävä 50 prosentin palkkatuki on enintään 1260 euroa kuukaudessa.

Milloin palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea pitää hakea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Sitä varten työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus: Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti Yrityksen ja työnantajan oma asiointi -palvelussa TE-palveluiden sivuilla.

Kuka on oikeutettu 100% Palkkatukeen?

Jos sinut palkkaa yhdistys ja olet ollut työttömänä vähintään kaksi vuotta, palkkatuen määrä voi olla jopa 100 % aina 65- %:een työaikaan saakka. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömän TE-palveluihin työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Mistä näkee Palkkatukipaikat?

Palkkatuettuja työpaikkoja ei yleensä ilmoiteta avoimeen hakuun työnhakusivustoille. TE-palveluihin ilmoitetut avoimet palkkatuetut työpaikat löydät Oma asiointi -palvelusta.

Saako palkkatuella Lomarahaa?

Palkkauskustannuksiin voidaan lukea myös työntekijälle maksettu lomaraha. Jos tuella palkattu pitää vuosilomaa palkkatuetun työn aikana, vuosilomapalkka ja vuosilomapalkkaan liittyvä lomaraha ovat palkkaa, joka voidaan kattaa tuella.