Mikä on Reilun kaupan tavoite?

Reilun kaupan tavoitteena on maailma, jossa kehitysmaiden viljelijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon. Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät saavat tuotteistaan vähintään takuuhinnan, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.

Mitä tarkoittaa Reilun kaupan tee?

Reilun kaupan teen tuotannossa noudatetaan sosiaalisia ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Reilun kaupan tuottajat saavat tuotteistaan reilun korvauksen, mikä mahdollistaa heille paremmat elinolosuhteet ja koulutusmahdollisuudet.

Mitä Reilun kaupan merkki kertoo?

Fairtrade merkki on Reilun kaupan merkki, joka kertoo vastuullisuudesta koko tuotantoketjun näkökulmasta. Mikäli tuotteessa on kyseinen merkintä, sen koko tuotantoketju noudattaa kansainvälisesti sovittuja Reilun kaupan kriteerejä. Kriteerit ovat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä.

Mitä tarkoittaa Reilun kaupan elintarvike?

Reilun kaupan merkki (Fair trade -merkki) tarkoittaa, että tuote tai raaka-aine täyttää kansainvälisesti sovitut Reilun kaupan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät kriteerit.

Mitä Reilun kaupan merkki kertoo kuluttajalle?

Näin käytät Reilun kaupan merkkiä Reilun kaupan merkki tuotepakkauksessa kertoo kuluttajalle hyvästä ja vastuullisesta valinnasta. Merkillä voit kertoa vastuullisesta valikoimastasi myös markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kuka myöntää Reilun kaupan merkin?

Reilu kauppa ry myöntää merkin ja valvoo sen käyttöä Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Kun haluat Reilun kaupan merkin käyttöösi, toimi näin: Reilun kaupan merkin käyttö pakkauksessa tai myynninedistämismateriaalissa edellyttää aina Reilu kauppa ry:n kirjallista ennakkohyväksyntää, eli ole yhteydessä.

Miksi kannattaa suosia Reilun kaupan tuotteita?

Toimit sekä ihmisten että ympäristön hyväksi. Reilun kaupan kriteerit koskevat niin ihmisoikeuksia kuin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiakin. Lisäksi Reilun kaupan tärkeimmät teemat ovat tuottajien aseman parantaminen, elämiseen riittävät ansiot, yritysten ihmisoikeusvastuu sekä ilmastonmuutos ja ilmastokriisi.

Mihin Reilun kaupan lisää voidaan käyttää?

Reilu kauppa tarjoaa vakaampaa elintasoa kehittyvissä maissa Tuotteista maksetaan Reilun kaupan takuuhinta, ja viljelijät ja työntekijät saavat myös Reilun kaupan lisän, jota käytetään yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon.

Mitä Fair Trade tarkoittaa?

Mitä on Reilu kauppa? Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä. Olennaista on, että viljelijät saavat työstään elämiseen riittävän korvauksen.

Kuka vastaa Reilun kaupan sertifioinnista?

Reilun kaupan sertifiointijärjestelmä (yleensä lyhyemmin Reilu kauppa) on Fairtrade International -järjestön (FLO) hallinnoima järjestelmä tuotteille, joiden tuotanto noudattaa tiettyjä vaatimuksia ympäristövaikutusten, työvoiman ja sosiaalisen kestävyyden suhteen.