Mitä tarkoittaa Reilun kaupan tee?

Reilun kaupan teen tuotannossa noudatetaan sosiaalisia ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä, jotka edistävät kestävää kehitystä ja vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia. Reilun kaupan tuottajat saavat tuotteistaan reilun korvauksen, mikä mahdollistaa heille paremmat elinolosuhteet ja koulutusmahdollisuudet.

Mitä Reilun kaupan merkki kertoo?

Fairtrade merkki on Reilun kaupan merkki, joka kertoo vastuullisuudesta koko tuotantoketjun näkökulmasta. Mikäli tuotteessa on kyseinen merkintä, sen koko tuotantoketju noudattaa kansainvälisesti sovittuja Reilun kaupan kriteerejä. Kriteerit ovat sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä.

Mikä on Reilun kaupan tavoite?

Reilun kaupan tavoitteena on maailma, jossa kehitysmaiden viljelijöillä on mahdollisuus turvattuun ja kestävään toimeentuloon. Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden viljelijät ja työntekijät saavat tuotteistaan vähintään takuuhinnan, joka kattaa ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset.

Mitä tarkoittaa Reilun kaupan elintarvike?

Reilun kaupan merkki (Fair trade -merkki) tarkoittaa, että tuote tai raaka-aine täyttää kansainvälisesti sovitut Reilun kaupan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät kriteerit.

Miksi kannattaa suosia Reilun kaupan tuotteita?

Toimit sekä ihmisten että ympäristön hyväksi. Reilun kaupan kriteerit koskevat niin ihmisoikeuksia kuin ympäristö- ja ilmastovaikutuksiakin. Lisäksi Reilun kaupan tärkeimmät teemat ovat tuottajien aseman parantaminen, elämiseen riittävät ansiot, yritysten ihmisoikeusvastuu sekä ilmastonmuutos ja ilmastokriisi.

Mitä Fair Trade tarkoittaa?

Mitä on Reilu kauppa? Reilu kauppa on kehittyvissä maissa viljeltävien ja valmistettavien tuotteiden sertifiointijärjestelmä. Olennaista on, että viljelijät saavat työstään elämiseen riittävän korvauksen.

Mitä Reilu kaupan merkki kertoo kuluttajalle?

Reilun kaupan merkki tuotepakkauksessa kertoo kuluttajalle hyvästä ja vastuullisesta valinnasta. Merkillä voit kertoa vastuullisesta valikoimastasi myös markkinoinnissa ja viestinnässä.

Mitä tarkoittaa Reilun kaupan merkki Kahvipaketissa?

Reilun kaupan takuuhinta Reilun kaupan kahvinviljelijöille maksetaan aina vähintään Reilun kaupan takuuhintaa. Jos markkinahinta nousee takuuhintaa korkeammalle, viljelijöille maksetaan sitä. Viljelijät saavat myyntihinnan päälle Reilun kaupan lisää, jota he voivat käyttää yhteisönsä olojen kehittämiseen.

Miten Reilun kaupan merkin voi saada?

Reilun kaupan merkin voi saada puuvilla materiaalina, tai vaate, joka on valmistettu Reilun kaupan puuvillasta tai muusta kestävän kehityksen mukaisesti tuotetusta materiaalista reiluuden kriteerit täyttäen.

Mihin Reilun kaupan lisää voidaan käyttää?

Reilu kauppa tarjoaa vakaampaa elintasoa kehittyvissä maissa Tuotteista maksetaan Reilun kaupan takuuhinta, ja viljelijät ja työntekijät saavat myös Reilun kaupan lisän, jota käytetään yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon.