Mikä on Suomen bkt tällä hetkellä?

Suomen bruttokansantuote on noin 234 miljardia euroa. Bruttokansantuote per capita on 42 340 euroa.

Mikä on Suomen suurin vientituote?

Metsäteollisuus on Suomen viennin veturi – ja suomalaiset metsäteollisuusyritykset elävät viennistä. Tullin vuoden 2021 tilastojen mukaan Suomen merkittävin vientituote on paperi ja kartonki.

Onko Suomen BKT hyvä?

Kansainvälisissä BKT henkeä kohden-vertailuissa Suomi on hieman OECD-maiden keskitason yläpuolella. Vuoden 2020 tilastojen mukaan Suomi on jonkin verran naapurimaata Ruotsia jäljessä ja ero kärkimaihin on edelleen suuri.

Mikä on Suomen BKT asukasta kohden?

Suomen ostovoimakorjattu bruttokansantuote asukasta kohden on yli EU:n keskiarvon, kun verrataan koko maan BKT:tä EU-maiden keskiarvoon. Vuoden 2020 ostovoimakorjattu BKT asukasta kohden oli 33 700 euroa ja EU-maiden keskiarvo oli 29 900 euroa.

Mihin maahan Suomesta viedään tuotteita?

Eniten ruokia ja juomia matkaa EU-alueelle, jonne suuntautuu runsaat 60 prosenttia elintarvikeviennistä. Yksittäisistä vientikohdemaista merkittävimpiä olivat Ruotsi, Viro, Kiina, Saksa ja Ranska. Vastaavasti ellintarvikkeita tuotiin Suomeen 5,9 miljardilla eurolla vuonna 2022.

Mihin Eurooppaan Suomi kuuluu?

Suomesta, Ruotsista ja Itävallasta tuli 1.1.1995 Euroopan unionin jäseniä.

Mikä on Suomen suurin teollisuudenala?

Teknologiateollisuus on kasvanut 1990-luvun alun laman jälkeen nopeasti ja on nykyään suurin teollisuuden ala.

Mitä BKT kertoo maasta?

Bruttokansantuote kertoo, kuinka paljon taloudessa on tuotettu tavaroita ja palveluita. Sitä käytetään sekä talouden suhdannevaihteluiden että (raha)talouden laajuuden ja rakenteen kuvaamiseen. Kansantuotelaskelmia voidaan kritisoida siitä, että tuotannoksi luetaan hyödykkeiden lisäksi myös haitakkeiden tuottaminen.

Kuka laskee BKT Suomessa?

Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon tiimi laskee talouden keskeisimmän luvun – bruttokansantuotteen. Digitalisaatio on tehnyt talouden toimeliaisuuden mittaamisesta entistäkin vaikeampaa. Helsingin Sörnäisissä sijaitsevan Tilastokeskuksen kolmannessa kerroksessa on hiljainen harmaasävyinen avokonttori.

Mikä on BKT per asukas?

BKT per capita tai bruttokansantuote asukasta kohden saadaan, kun maan bruttokansantuote jaetaan maan väkiluvulla. Asukasta kohti laskettua bruttokansantuotetta käytetään usein esittämään hyvinvoinnin kehitystä. BKT asukasta kohden kertoo siten taloudellisesta hyvinvoinnista.