Mikä on vastuksen tehtävä?

Vastus, resistori, on elektroniikassa komponentti, joka vastustaa tasa- ja vaihtovirran kulkua. Vastuskomponentin sähkövastus eli resistanssi mitataan ohmeissa. Tarkkuus, jolla se osuu määriteltyyn määrään ohmeja ilmaistaan toleranssilukuna. Toisinaan puhekielessä suuretta resistanssi sanotaan vastukseksi.

Miksi vastus lämpenee?

Resistanssi rajoittaa virran kulkua. Virran kulku vastuksessa saa aikaan jännitehäviön, joka aiheuttaa komponentin lämpenemistä. Kaikki piirielementit, jotka kuluttavat energiaa, voidaan piirianalyysissä mallintaa resistansseiksi. Vastus on häviöllinen komponentti, jossa tehohäviö muuttuu (yleensä) lämmöksi.

Miten lasketaan vastuksen resistanssi?

Ohmin laki lasketaan kaavalla U = RI, missä U on jännite (V), R on resistanssi eli sähkövastus (Ω) ja I on virta (A).

Mikä on Virtapiirissä vastuksen tehtävä?

Vastusten tehtävä virtapiirissä on säädellä virran kulkua. Sopivalla vastuksella tai vastusten yhdistelmällä saadaan piiriin juuri sopivanlainen virta aikaiseksi. Säätövastus on komponentti, jonka vastus voidaan säätää sopivaksi.

Miten lasketaan vastuksen jännite?

Ohmin laki (U = RI) on yhtä keskeinen sähkötekniikan opiskelijoille kuin Einsteinin suhteellisuusteoria (E = mc²) on fyysikoille. Tämä tarkoittaa jännite = resistanssi x virta tai voltit = ampeerit x ohmit tai V = A x Ω. Ohmin laki on nimetty saksalaisen fyysikon, Georg Ohmin (1789–1854), mukaan.

Miten mitata vastus?

Resistanssin voi mitata yleismittarilla. Vastus on kytkettävä irti jännitteestä ja muusta virtapiiristä. Mittaus suoritetaan liittämällä mittajohtimet vastuksen päihin. Suuria vastusarvoja mitatessa (>100 kΩ), vältä johtimien kosketusta, sillä sormien läpi johtuva virta voi vääristää tuloksen.

Mistä tietää että vastus on rikki?

Vastuksen kunnon voi tarkistaa, poistamalla muutaman kiven ja katsomalla, muuttuvatko vastukset lämmityksen aikana punaisiksi. Jos vastus ei muutu punaiseksi, se on rikki ja on välittömästi vaihdettava uuteen.

Voiko kiuasta käyttää jos vastus on poikki?

Rikkoutuneen vastuksen ja ajastinkellon vaihtaminen sekä kiukaan asentaminen sähköverkkoon on alan ammattilaisen työtä. Kiuas saattaa toimia, vaikka yksi vastus on rikki. Turvallisuussyistä kiuasta ei kannata käyttää, koska seurauksena voi olla muita vikoja.

Mistä tietää että kiukaan vastus on rikki?

Kiukaan nopea tehon lasku on usein merkki rikkoutuneista vastuksista. Tällöin vastusten kunto on syytä pikaisesti tutkia. Kotikonstein yksinkertainen tapa on ottaa muutama kerros kiviä kiukaan pinnalta pois, jotta vastuksien kärki paljastuu, ja laittaa kiuas hetkeksi päälle ja pois.

Mitä suurempi on vastuksen resistanssi sitä?

Mitä suurempi resistanssi on, sitä pienempi sähkövirta on.