Millä lääkkeillä voi hoitaa sydämen vajaatoimintaa?

Vajaatoimintaa hoidetaan useilla lääkkeillä, joista tärkeimmät ovat nesteenpoistolääkkeet (diureetit), ACE:n estäjä tai ATR:n salpaaja sekä beetasalpaaja. Ennustetta voidaan eniten parantaa ACE:n estäjillä ja beetasalpaajilla.

Mikä pahentaa sydämen vajaatoimintaa?

Alkoholi ja eräät lääkkeet (kuten useat rytmihäiriölääkkeet ja tulehduskipulääkkeet) voivat myös pahentaa sydämen vajaatoimintaa. Lääkärisi neuvoo, mitä kipulääkettä voit tarvittaessa käyttää. Oireiden vaikeutumisen taustalla voi myös olla pitkittynyt helle, ripuli tai oksentelu.

Mikä altistaa sydämen vajaatoiminnalle?

Tavallisimmat sydämen vajaatoimintaa aiheuttavat sairaudet ovat sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja läppäviat. Muita syitä voivat olla esimerkiksi sydänlihassairaudet ja synnynnäiset sydänviat.

Mitä asioita kuuluu sydämen vajaatoiminnan itsehoitoon?

Omahoito koostuu arkisista asioista, kuten syömisestä, liikkumisesta, levosta ja lääkehoidosta. Omaseurannalla taas tarkoitetaan oman jaksamisen, vajaatoiminnan oireiden sekä painon, verenpaineen, pulssin seuraamista ja reagointia näissä tapahtuviin muutoksiin.

Mikä vitamiini sydämelle?

Antioksidantit (beeta-karoteeni, E- ja C-vitamiini, seleeni ja flavonoidit) Monet väestötutkimukset osoittavat, että runsaaseen ravinnosta peräisin olevaan E- ja C-vitamiinien, beeta-karoteenin sekä flavonoidien saantiin liittyy sydän- ja verisuonisairauksien vaaran väheneminen.

Voiko sydämen vajaatoiminnan kanssa elää?

Parhaalla hoidolla yhdeksän potilasta kymmenestä elää yli viisi vuotta sairauden toteamisen jälkeen. Nuoren sydämen vajaatoimintapotilaan ennuste on parempi. Iän myötä ennuste huononee. Koska kyseessä on näin vakava sairaus, on vajaatoimintaepäily syytä tutkia pikaisesti ja huolellisesti.

Onko sydämen vajaatoimintaan lääkettä?

Sydämen vajaatoiminta on krooninen sairaus, jossa tarvitaan jatkuvaa lääkehoitoa. Jokaiselle sydämen vajaatoimintapotilaalle räätälöidään yksilöllinen lääkehoito. Lääkehoidon tavoitteena on helpottaa oireita, parantaa elämänlaatua ja vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä pidentää elinikää.

Miten elimistö reagoi sydämen vajaatoimintaan?

Sydämen vajaatoiminnalle tyypillisiä oireita ovat hengenahdistus, poikkeava väsymys rasituksessa tai jopa levossa ja molemminpuolinen alaraajaturvotus. Hengenahdistus ilmenee aluksi rasituksen aikana. Kun toiminnanvajaus vaikeutuu, hengitys voi käydä raskaaksi myös levossa.

Mikä Verikoe näyttää sydämen vajaatoiminnan?

NT-proBNP-testi on verikoe, jonka avulla sydämen vajaatoiminta voidaan todeta. Testiä voi hyödyntää sairauden toteamisen lisäksi potilaan ennusteen teossa. Testi tehdään vain, kun lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi, potilas ei voi hakeutua siihen omin päin.

Mikä verikoe paljastaa sydämen vajaatoiminnan?

Verestä mitattava BNP-koe (B-tyypin natriureettinen peptidi) kertoo sydämen kammioiden kuormittumisesta. Kokeessa mitataan joko BNP-arvoa tai sen metaboliittia NT-proBNP-pitoisuutta. Jos tulos on matala, voidaan luotettavasti sanoa, ettei tutkittavalla henkilöllä ole sydämen vajaatoimintaa.