Missä tilanteissa tarvitaan suojavaatetusta miksi?

Kemikaaleilta ja infektioilta suojaavan vaatetuksen tarkoitus on suojata käyttäjän ihoa ja kehoa kemikaaleilta ja mikrobeilta. Suojavaatetuksen tarkoitus voi myös olla hengitysteiden altistumisen vähentäminen, kun estetään mm. oman vaatetuksen ja hiusten kontaminoituminen.

Pitääkö työnantajan maksaa kengät?

Kun työkenkien (turvakenkien) käyttö on tarpeen tapaturmariskin vuoksi, ne katsotaan turvavälineeksi. Työnantajan tulee kustantaa turvavälineet kokonaan. Työnantajalla on myös oikeus vaatia työntekijältä turvavälineiden käyttöä.

Milloin käytetään Hiussuojusta?

Hiussuojusta käytetään aina esimerkiksi leikkaussalissa, lääkkeen valmistuksessa, vä- linehuollon pakkaustilassa sekä steriilissä varastossa, joissa se kuuluu työasuun. Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja toimenpidekohtainen. Se suojaa steriiliä aluetta ja käyttäjää veri- ja eriteroiskeilta.

Onko työnantajan pakko maksaa sairasloma?

Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa maksamaan työntekijälle palkkaa sairauden tai tapaturman aiheuttaman poissaolon ajalta. Lue lisää palkanmaksuvelvoitteen ehdoista. Työsopimuslain (2 luku 11 §) perusteella työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa sairastumispäivältä ja sitä seuraavilta 9 arkipäivältä (1+9).

Saako työvaatteet vaihtaa työajalla?

Vaatteiden vaihto on työaikaa, jos työnantaja vaihtoa edellyttää. Näin linjasi työtuomioistuin tuomiossaan. Ratkaisu koskee yleistyöaikaa, jossa ruokatauko on omaa aikaa. Vaatteiden vaihdosta ennen ja jälkeen työvuoron ei ole tuomioistuimen ratkaisua.

Pitääkö ylitöihin suostua?

Lisä- ja ylityön teettämiseen tarvitaan aina työntekijän suostumus. Lähtökohtaisesti työntekijän suostumus on saatava ennen lisä- tai ylityön aloittamista. Lisätyön teettäminen vaatii työntekijän suullisen tai kirjallisen suostumuksen, joka voidaan antaa kullekin kerralle erikseen, määräajaksi tai toistaiseksi.

Mitä Esimies ei saa kysyä?

Yksityisyydensuojasta annetun lain mukaan työnantaja saa kysyä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia työntekijän henkilötietoja. Lapsen ja perheen hankkiminen on lain näkökulmasta aina yksityisasia, vaikka palkkaa maksavan työnantajan näkökulmasta asialla olisikin merkitystä.

Voiko työnantaja kyseenalaistaa sairausloman?

Mistä on kyse? Työnantajalla on mahdollisuus päättää sairausloman palkallisuudesta. Laki kuitenkin turvaa sairausajan palkan silloin, kun poissaolo on lääkärin mukaan välttämätön. Turhaan saikutukseen kannattaa asiantuntijoiden mukaan puuttua puhumalla.

Voiko puhelimessa saada sairaslomaa?

Lääkäri voi kirjoittaa sinulle puhelimitse etävastaanotolla 1—3 päivän mittaisen sairausloman. Sitä pidempään sairauslomaan tai sairausloman jatkoon on käytävä vastaanotolla.

Onko kahvitauko lakisääteinen?

Vaikka työaikalaissa ei kahvitaukoja ole, on monissa työehtosopimuksissa sovittu paremmin ja työntekijällä on työehtosopimukseen perustuen oikeus 1–2 palkalliseen kahvitaukoon päivässä.