Mistä armeija koostuu?

Puolustusvoimat koostuu kolmesta itsenäisestä puolustushaarasta: maa-, meri- ja ilmavoimista. Sen palveluksessa työskentelee 16 500 henkilöä, joista noin puolet on ammattisotilaita. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain 27 000 varusmiestä. Yleisen asevelvollisuuden tarpeellisuudesta on käyty paljon keskustelua.

Montako armeijaa Suomessa on?

Reserviin kuuluu noin 870 000 suomalaista. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta, ja vahvuutta täydennetään tarvittaessa muilla reserviläisillä.

Onko Suomella armeija?

Rauhanaikana palkattuna kotimaan tehtävissä puolustusvoimilla on noin 12 000 henkeä, josta noin kolmasosa on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita. Varusmiehiä puolustusvoimat kouluttaa vuosittain 22 000. Nykyinen sodan ajan joukkojen vahvuus on 280 000 sotilasta.

Mitä Puolustusvoimat tekee?

Puolustusvoimat turvaa Suomen aluetta, kansan elinmahdollisuuksia ja valtiojohdon toimintavapautta sekä puolustaa laillista yhteiskuntajärjestystä tarvittaessa sotilaallisin voimakeinoin aseellisen hyökkäyksen tai sitä vastaavan ulkoisen uhan kohdistuessa Suomeen.

Mitä tarkoittaa vp armeija?

VP – vapautettu palveluksesta.

Onko Ruotsilla armeijaa?

Ruotsi lakkautti pakollisen asevelvollisuuden 2009. Tämä oli virhe ja se korjattiin 2017, jolloin asevelvollisuus palautettiin. Ruotsissa on aina kannatettu sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tämä näkyy armeijassa. Viime vuosien aikana on Ruotsin puolustusvoimat kouluttanut yli 10 000 naista reserviin.

Mikä on Suomen korkein sotilasarvo?

Korkein sotilasarvo on kenraali (Maa- ja Ilmavoimat) tai amiraali (Merivoimat). Alin sotilasarvo on sotamies (Maa- ja Ilmavoimat) tai matruusi (Merivoimat). Sotamiehestä voidaan käyttää puolustushaara- tai aselajikohtaista arvoa, esimerkiksi tykkimies tai jääkäri. Jokainen sotilas aloittaa palveluksensa alokkaana.

Mikä on perusyksikkö armeijassa?

Perusyksikkö on laajin yksikkö, jonka päällikölle on säädetty velvollisuus tuntea kaikki alaisensa. Toisaalta perusyksikkö on pienin sotilasosasto, jonka johtajalla on kurinpitovalta alaisiinsa. Normaalisti perusyksikön päällikön sotilasarvo on yliluutnantti tai kapteeni, erikoistapauksissa majuri.

Paljonko kersantti tienaa?

Esimerkiksi kersantit, vääpelit ja sotilasmestarit kuuluvat aliupseereihin. Heidän mediaanitulonsa vuonna 2021 oli 3896 euroa kuukaudessa. Aliupseereiden palkka on Tilastokeskuksen listaamien sotilasammattien alhaisin. Palkkaportaan alimmalla askelmalla olevat tienasivat 2959 euroa kuukaudessa vuonna 2021.

Onko Suomen armeijalla ohjuksia?

Erittäin lyhyen kantomatkan ilmatorjunnan piiriin kuuluvat olkapäältä laukaistavat ohjukset, jollaisia ovat Suomessa yhdysvaltalaiset kunnostetut Stinger RMP Block 1 -ohjukset, jotka päätettiin hakkkia vuonna 2014. Palveluskäytössä se tunnetaan nimellä Ilmatorjuntaohjus 15 (ITO15).