Mistä saa tilintarkastajan?

Mistä pätevän tilintarkastajan löytää? ”Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH:lla) on tilintarkastajarekisteri, josta voi hakea tilintarkastajaa. Tilintarkastajien pitää olla PRH:n tilintarkastusvalvonnan hyväksymiä ja löytyä tilitarkastajarekisteristä.

Mitä edellytyksiä tilintarkastajalta vaaditaan?

Yrityksen liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on yli 200 000 euroa. Taseen loppusumma on yli 100 000 euroa. Yrityksen palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Pitääkö tilintarkastaja ilmoittaa kaupparekisteriin?

Osakeyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, isännöitsijän, edustamiseen oikeutettujen, tilintarkastajien ja hallintoneuvoston muutokset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Onko tilintarkastus pakollinen?

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan ei tarvitse tehdä tilintarkastusta, mutta se on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos lain määrittelemät rajat ylittyvät.

Kuka voi olla tilintarkastaja?

Tilintarkastajana voi toimia ainoastaan henkilö, joka ei ole vajaavaltainen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa taikka jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Jos tilintarkastajaksi on valittu yksi tai useampi luonnollinen henkilö, on vähintään yhdellä heistä oltava asuinpaikka ETA-valtiossa.

Kuka on tilintarkastaja?

Tilintarkastaja tarkastaa yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon sekä antaa siitä tilintarkastuslaissa tai muualla lainsäädännössä edellytetyt raportit, esimerkiksi tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle tai vastaavalle.

Mitä tilintarkastaja tarkastaa?

Tilintarkastuksessa tarkastetaan yrityksen, yhdistyksen, muun yhteisön tai säätiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tästä artikkelista löydät laatimamme muistilistan siitä, mitä esimerkiksi yhdistyksen tai osakeyhtiön tilintarkastukseen vaaditaan, ja milloin tilintarkastus on suoritettava.

Voiko tradenomi olla tilintarkastaja?

Tradenomin tutkinto, tai mikään muukaan korkeakoulututkinto, ei siis yksinään mahdollista pääsyä tilintarkastajaksi. Tilintarkastajaksi haluavalla tulee olla lisäksi suoritettuna Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asetuksessaan edellyttämät tarvittavat opinnot.

Paljonko tilintarkastaja tienaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Tilintarkastaja on 4 783 euroa kuukaudessa. Palkka oli yksityisellä sektorilla 4 783 € (134 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Onko yrityksen pakko olla kaupparekisterissä?

Osakeyhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, avoimien yhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina ilmoittautua kaupparekisteriin. Yksityisten elinkeinonharjoittajien (toiminimiyrittäjien) täytyy useimmissa tilanteissa tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin.