Mitä on henkilökohtainen omaisuus?

Henkilökohtaisella omaisuudella tarkoitetaan sitä omaisuutta, joka on hankittu ennen avioliittoa tai joka on saatu perintönä tai lahjana avioliiton aikana. Myös henkilökohtainen omaisuus huomioidaan osituksessa, ellei avio-oikeutta siihen ole rajattu pois (esim avioehdolla, lahjakirjassa tai testamentissa).

Mikä on henkilökohtainen konkurssi?

Nimitystä henkilökohtainen konkurssi käytetään oikeuskirjallisuudessa veloista vapauttavasta konkurssista ja nimitystä luonnollisen henkilön konkurssi perinteisestä konkurssista, jossa velallinen vastaa konkurssissa suorittamatta jääneistä veloista myöhemmin saamillaan tuloilla ja omaisuudella.

Kuka maksaa konkurssiin menneen osakeyhtiön velat?

Yrittäjän vastuu konkurssiin asetetun osakeyhtiön veloista – pääsääntö Yrittäjä ei lähtökohtaisesti ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön veloista. Pääsääntö konkurssissa on se, että velkojat saavat saatavilleen suorituksen niistä varoista, jotka osakeyhtiöllä oli konkurssiin asettamishetkellä.

Kuka on vastuussa osakeyhtiön konkurssista?

Yrittäjän vastuu konkurssissa Kun konkurssi asetetaan, pesänhoitaja ottaa vastuun yrityksen omaisuuden ja hallinnoi yrityksen konkurssipesää. Käytännössä yrityksen määräysvalta siirtyy siis pesänhoitajalle.

Onko puolisoiden omaisuus yhteistä?

Puolisoiden omistussuhteet eivät avioliiton solmimisen johdosta muutu. Kumpikin puoliso omistaa edelleen yksin sen omaisuuden, jonka hän omisti ennen avioliiton solmimista. Samoin omaisuus, jonka puoliso hankkii avioliiton aikana tai saa perintönä, lahjana taikka lotossa, on yksin hänen omaisuuttaan.

Mikä omaisuus kuuluu Kuolinpesään?

Kuolinpesän omaisuus koostuu vainajan varoista ja veloista. Vainajan elinaikana tekemät velat siirtyvät kuolinpesään. Tavallista kuolinpesän omaisuutta ovat kiinteistöt, asunnot, pankkitilit, tallelokeron sisältö, asuinirtaimisto, kesämökki ja auto. Pesän ja vainajan velat maksetaan ennen perinnönjakoa.

Meneekö konkurssissa luottotiedot?

Seuraako konkurssista maksuhäiriömerkintä luottotietoihin? Ei seuraa. Konkurssin hakeminen ja konkurssiin asettaminen eivät aiheuta maksuhäiriömerkintää velallisen edustajan tai muunkaan henkilön luottotietoihin.

Voiko yksityinen henkilö mennä konkurssiin?

Konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö sekä yhteisö, säätiö ja muu oikeushenkilö. Oikeushenkilö voidaan asettaa konkurssiin silloinkin, kun se on poistettu asianomaisesta rekisteristä tai purettu.

Voiko konkurssin perua?

Voiko konkurssi peruuntua? Konkurssi voi peruuntua, jos peruuntumista haetaan tuomioistuimelta kahdeksan päivän kuluessa konkurssin alkamisesta. Peruuntumiselle on kuitenkin oltava pätevä syy.

Kenelle jää vastuu osakeyhtiön konkurssissa?

Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö osakkeenomistajistaan, ja se syntyy rekisteröimällä. Näin ollen osakkeenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisella omaisuudellaan yhtiön velvoitteista. Osakkeenomistajien vastuu rajoittuu siihen panokseen, jonka osakkeenomistaja on sijoittanut yhtiöön.