Voiko yksityishenkilö mennä konkurssiin?

Suomessa ei ole mahdollisuutta vapautua veloistaan henkilökohtaisen konkurssin kautta, vaan ylivelkaantuneelle henkilölle laaditaan ohjelma velkojen maksamiseksi eli tehdään yksityishenkilön velkajärjestely. Tavallisesti osa ylivelkaantuneen henkilön palkasta menee suoraan ulosottoon.

Mitä kuuluu konkurssipesään?

Konkurssipesään katsotaan kuuluvaksi kaikki se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Lain mukaan pesään kuuluu myös omaisuus, joka sinne saadaan palautettua takaisinsaantisäännösten perusteella. Konkurssipesän varallisuutta on luonnollisesti myös pesän harjoittamasta liiketoiminnasta saatava tuotto.

Kuka voi hakea konkurssiin?

Konkurssimenettelyn aloittamisesta päättää tuomioistuin konkurssihakemuksen perusteella. Hakemuksen voi jättää joko yrityksesi itse tai joku sen velkojista. Konkurssissa yrityksesi ei saa enää itse hallita omaisuuttaan. Sen sijaan tuomioistuin määrää konkurssipesälle pesänhoitajan.

Mitä yrityksen konkurssi tarkoittaa?

Yritys tai muu velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssivelkojen maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen.

Onko konkurssi rikos?

Velallisen maksukyvyttömyyttä voi siis pyrkiä osoittamaan muillakin tavoin kuin vain olettamilla. Onko yhtiön asettaminen konkurssiin rikos? Ei ole. Yhtiön konkurssiin asettaminen ei ole itsessään rikos.

Kuka maksaa osakeyhtiön velat?

Mikä on osakkeenomistajan vastuu yhtiön veloista? Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista. Heidän vastuunsa rajoittuu vain siihen panokseen, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön. Yhtiö vastaa velvoitteistaan omalla varallisuudellaan.

Mistä tietää onko yritys mennyt konkurssiin?

Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa? Oikeusministeriö avasi vuonna 2018 palvelun josta voi tarkistaa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn tilanteen. Palvelu löytyy maksukyvyttömyysrekisteristä, joka on Oikeusrekisterikeskuksen hakupalvelu.

Milloin yritys voi hakea konkurssia?

Milloin yritystä haetaan konkurssiin? Konkurssiin asetetaan yleisesti yritys, jonka liiketoiminta ei ole kannattavaa ja joka ei ole suoriutunut veloistaan. Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys eli se, että yritys on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan.

Kuka maksaa konkurssin velat?

Velallisen velkavastuu jatkuu konkurssin jälkeenkin, sillä velallinen ei vapaudu vastaamasta niistä konkurssisaatavista, joille ei konkurssissa kerry täyttä suoritusta. Näin ollen mikäli konkurssipesään ilmaantuu myöhemmin uusia varoja, maksetaan niistä velkojille suoritus jako-osuuksien mukaisessa suhteessa.

Voiko tytäryhtiö mennä konkurssiin?

Ja, jos tytäryhtiöllä tulee voittoa, pitää siitä verot maksaa, vaikka konserni olisi kokonaisuutena tappiollinen. Hyviä puolia on riskien lokeroituminen tytäryhtiöön. Jos huonosti käy, tytäryhtiö voi mennä konkurssiin omana toimijana, ilman että emoyhtiön toiminta vaarantuu.