Mitä taloushallinto pitää sisällään?

Yrityksen taloushallinto sisältää monia tärkeitä asioita kuten kirjanpito, tilinpäätös, laskutus, laskujen maksu, tilausten lähetys, palkanlaskenta, työnantaja- ja veroilmoitusten laadinta.

Mitä on taloushallinnon tehtävät?

Se kattaa kaikki toiminnot, jotka liittyvät yrityksen rahaliikenteeseen, kirjanpitoon, verotukseen ja talouden suunnitteluun. Taloushallinnon tehtävänä on varmistaa, että yritys toimii tehokkaasti ja kannattavasti ja että se pystyy maksamaan velkansa ajallaan.

Mitä ovat taloushallinnon prosessit?

Yrityksen taloushallinto koostuu monista eri prosesseista, joihin kuuluvat muun muassa kirjanpito, tilinpäätös, budjetointi, laskujen tekeminen ja maksaminen, palkanlaskenta sekä viranomaisilmoitusten tekeminen.

Mitä tarkoittaa sana taloushallinto?

Se tarkoittaa vähintään pankkitiliä ja kirjanpitoa. Taloushallinto on keskeinen osa yritystoimintaa. Se pitää sisällään kaiken, mikä liittyy yrityksen rahaliikenteeseen: esimerkiksi kirjanpidon, osto- ja myyntilaskut sekä palkanlaskennan.

Paljonko kirjanpitäjä saa palkkaa?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Kirjanpitäjä on 2 993 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 2 825 € (186 yksittäistä palkkaa), valtiolla 3 169 € (41 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 2 998 € (5642 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2021.

Mitä on älykäs taloushallinto?

Älykäs taloushallinto on reaaliaikaiseen, digitaaliseen dataan perustuvia automatisoituja prosesseja, jotka tuottavat analyyttista ja ennakoivaa tietoa päätöksenteon tueksi. Älykäs automaatio tukee taloushallinnon asiantuntijoiden työtä ja näkyy helppokäyttöisyytenä muulle organisaatiolle.

Mitä tekee taloushallinnon assistentti?

Talousassistentin työnkuvaan kuuluu esimerkiksi myyntilaskutukseen, reskontrien hoitoon, erilaisiin toimistotöihin sekä palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä tehtäviä. Assistentti on palveluhenkinen moniosaaja, jonka työtehtävät vaativat usein tarkkuutta ja organisointikykyä.

Mikä on ulkoinen taloushallinto?

Ulkoinen laskentatoimi eli rahoittajan laskentatoimi sisältää kirjanpidon ja yrityksen ulkoisille sidosryhmille tarkoitetun raportoinnin. Ulkoisia sidosryhmiä ovat esimerkiksi verottaja, muut viranomaiset ja sijoittajat. Tilinpäätös ja verotukseen liittyvät raportit ovat tärkeimpiä ulkoisen laskentatoimen tuotoksia.

Mitä tekee talouspäällikkö?

Talouspäällikkö vastaa työssään yrityksen tai organisaation talouden kokonaisuudesta. Hänellä on päävastuu yrityksen tai organisaation varojen hallinnoimisesta. Talouspäällikkö vastaa työssään esimerkiksi rahoitussuunnittelusta, taloudellisten riskien hallinnasta ja tilinpäätösraportoinnista.

Mitä tekee ostoreskontranhoitaja?

Ostoreskontranhoitajana vastaat yhtiön ostoreskontrasta ja toimit ostolaskujärjestelmän pääkäyttäjänä. Päivittäiseen työnkuvaasi kuuluu ostolaskujen käsittely: kohdistat, tiliöit ja täsmäytät laskut sekä siirrät ne kirjanpitoon.