Mitä tarkoittaa LLC?

LLC (lyhenne sanoista Logical Link Control) on kaikkien IEEE 802-verkkojen (esimerkiksi Ethernet, Token Ring) yhteinen osa siirtoyhteyskerrosta, joka hoitaa samalla tavalla kaikille lähiverkoille yhteiset toiminnot. Siirtoyhteyskerroksen alempi osa on verkkotyypistä riippuva MAC-kerros.

Miten osakeyhtiö toimii?

Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen, itsenäinen oikeushenkilö, joka vastaa itse velvoitteistaan. Osakkeenomistajat vastaavat yhtiön tekemästä sitoumuksesta tai velvoitteesta vain yhtiöön sijoittamallaan pääomalla.

Onko Ltd sama kuin Oy?

Kaupparekisteri antaa osakeyhtiölle seuraavat käännökset: englanniksi Limited company (Ltd), Corporation, Incorporated (Inc.); vastaavan yhtiömuodon nimitys vaihtelee englanninkielisissä maissa. saksaksi Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Mitä tarkoittaa Limited Company?

osakeyhtiö {subst.}

Onko osakeyhtiön pakko maksaa palkkaa?

Yleensä osakeyhtiössä työskentelevät osakkaat nostavat itselleen palkkaa, mutta palkkaa ei kuitenkaan ole pakko maksaa. Osakkaan tulot voivat muodostua yrityksen voitoista maksettavista osingoista ja rahana maksettavista matkakustannusten korvauksista (päiväraha, kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkoihin).

Kuka maksaa osakeyhtiön velat?

Mikä on osakkeenomistajan vastuu yhtiön veloista? Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön sitoumuksista. Heidän vastuunsa rajoittuu vain siihen panokseen, jonka he ovat sijoittaneet yhtiöön. Yhtiö vastaa velvoitteistaan omalla varallisuudellaan.

Paljonko maksaa osakeyhtiö?

Paljonko osakeyhtiön perustaminen maksaa? Osakeyhtiön perustamisen hinta on 2023 380 tai 240 euroa riippuen siitä, täytätkö perustamisilmoituksen verkossa (YTJ.fi) vai paperilla – verkkovaihtoehto on tietysti halvempi. Tämä hinta tarkoittaa perustamisilmoituksen käsittelymaksua kaupparekisterissä.

Voiko yksi henkilö perustaa osakeyhtiön?

Voit perustaa osakeyhtiön joko yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa. Jos perustat osakeyhtiön yksin, olet sen ainoa osakas ja usein samalla myös hallitus. Siinä tapauksessa yhtiöllä tulee lisäksi olla yksi hallituksen varajäsen.

Voiko yrityksen nimi olla oma nimi?

Yrityksen nimi eli toiminimi voidaan muodostaa monella eri tavalla. Tavallista on yhdistää paikkakunnan nimi ja harjoitettava toiminta. Toiminimenä voi käyttää myös omaa nimeä.

Mistä näkee kuka omistaa osakeyhtiön?

Se on lain mukaan pidettävä yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtävänä. Toisin sanoen kuka tahansa yhtiön ulkopuolinenkin henkilö on oikeutettu näkemään osakasluettelon ilman erillistä anomusta. Jokaisella on lisäksi oikeus yhtiön kulut korvattuaan saada jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta.