Mitä tarkoittaa luottamuksen arvoinen?

Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Luottava ihminen uskoo, että luottamuksen kohde ei halua hänelle pahaa, vaan tarkoittaa hyvää. Jos ihminen epäilee toisen moraalia ja aikeita, luottamusta ei synny. Luottamuksen edellytyksiä ovat hyvien aikeiden lisäksi osaaminen (kompetenssi) ja riski.

Mihin luottamus rakentuu?

Siinä, missä luottamus rakentuu molemminpuolisesta dialogista, arvostuksesta ja armeliaisuudesta, pelot ja epäluottamus vastaavasti syntyvät passiivisuudesta, reagoimattomuudesta, epävarmuudesta ja väärinymmärryksistä, joskus toki myös kilpailusta, hyväksikäytöksistä, petoksista tai asioiden kääntämisestä omaksi …

Miten rakentaa luottamusta?

Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan dialogia. Se on erilaisten näkemysten jakamista, yhdessä ajattelemista ja pohtimista, yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kehittämistä. Siihen kuuluvat läsnäolo, kuuntelu ja osallistuminen. Ihmisten välinen vuorovaikutus muodostuu sanattomasta ja sanallisesta viestinnästä.

Miten saan luottamuksen takaisin?

Luottamuksen palauttaminen Vastauksena alun kysymykseen vosi olla: Luottamus on mahdollista saada takaisin, jos ja kun molemmat ovat valmiita käsittelemään asiaa, ymmärtämään toisen kokemuksia ja tekemään tarvittavia muutoksia käytöksessään suhteen hyväksi. On hyvä muistaa, että ihmisyyteen kuuluu myös epätäydellisyys.

Mitä tarkoittaa Luottamuksensuoja?

Hallinto-oikeudessa luottamuksensuoja tarkoittaa sitä, että kansalaisen on voitava luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen, päätösten lainmukaisuuteen ja siihen, ettei päätöksiin tehdä jälkikäteen yllättäviä muutoksia.

Mitä tarkoittaa kuluttajien luottamus?

Kuluttajien luottamus -tilasto kuvaa kuluttajien arvioita ja odotuksia omasta ja Suomen taloudesta sekä kuluttajien aikomuksia tehdä hankintoja, säästää ja ottaa lainaa. Tiedot kerätään verkko- ja puhelinkyselyllä ja julkaistaan kuukausittain.

Mihin luottamus perustuu?

Se perustuu etenkin vastavuoroiseen toimintaan ja opittuun maineeseen. Kun jotain sovitaan, asioista pidetään kiinni ja voit luottaa saavasi sitä mitä tilaat – uudelleen ja uudelleen. Toiminta on molemmin puolin avointa ja molempien odotusten mukaista.

Onko luottamus tunne?

Kielitoimiston sanakirjan mukaan ”luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai joihinkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä.” Sanonnan mukaan luottamuksen voi menettää vain kerran. Työsuhteen aikana kuitenkin sattuu ja tapahtuu.

Mistä johtuu luottamuspula?

Luottamus haasteet tulevat usein seuraavista syistä: Kiintymyshaavat ja traumat menneisyydessä (lapsuus, aiemmat ihmissuhteet) Tämän hetken suhteessa oleva epäluottamus johtuen mm. valehtelusta, pettämisestä, mitätöimisestä, emotionaalisesta etäisyydestä, tms. Kahden edellisen kombinaatiosta.

Miten esimies voi edistää luottamusta?

Tutustu työyhteisöösi, kuuntele, kysele, ole läsnä arjessa. Ole avoin, jaa tietoa. Sanat ja teot vastaavat toisiaan. Mahdolliset muutokset tiedotettava heti, muista perustella miksi. Kehitä tiedonkulkua, kokouskäytäntöjä ja mahdollista aito vaikuttaminen.