Mikä on luottamusindikaattori?

Luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous nyt, oma talous vuoden kuluttua, Suomen talous vuoden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin vuoden sisällä. Luottamusindikaattori voi vaihdella -100:n ja +100:n välillä.

Miten luottamusindikaattori lasketaan?

Luottamusindikaattori on keskiarvo kotitalouden omaa taloudellista tilannetta, kunkin maan taloustilannetta, työttömyysodotuksia ja kotitalouden säästämismahdollisuuksia kuvaavista saldoluvuista. Kaikki kyseiset saldoluvut mittaavat tilannetta vuoden kuluttua tähän hetkeen verrattuna.

Mitä luottamus merkitsee?

Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Itseluottamus on luottamusta omaan itseensä. Luottamuksen (y-akseli) ja tuloerojen (x-akseli) suhde. Ihmisten välinen luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa.

Miten luottamus rakentuu?

Luottamus syntyy johdonmukaisella työllä ”Ensimmäinen ydinasia on oikeastaan arjen ystävällisyys ja se, että ottaa ihmiset huomioon. Ilman sitä ihmiselle ei synny kokemusta, että hän on tärkeä toiselle tai tärkeä ryhmässä”, sanoo Kuusela. ”Toinen tärkeä asia on klassikko, että puheiden ja tekojen pitää täsmätä.

Miksi luottamus on tärkeää?

Luottamus luo pohjan kaikelle inhimilliselle yhteistoiminnalle ja vuorovaikutukselle, ja toisaalta luottamus myös rakentuu nimenomaan vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksen ympärille. Luottamukseen pohjautuu vahvasti halumme ja kykymme tehdä yhteistyötä ja ylipäätään olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa.

Mistä johtuu luottamuspula?

Luottamus haasteet tulevat usein seuraavista syistä: Kiintymyshaavat ja traumat menneisyydessä (lapsuus, aiemmat ihmissuhteet) Tämän hetken suhteessa oleva epäluottamus johtuen mm. valehtelusta, pettämisestä, mitätöimisestä, emotionaalisesta etäisyydestä, tms. Kahden edellisen kombinaatiosta.

Miten esimies voi edistää luottamusta?

Tutustu työyhteisöösi, kuuntele, kysele, ole läsnä arjessa. Ole avoin, jaa tietoa. Sanat ja teot vastaavat toisiaan. Mahdolliset muutokset tiedotettava heti, muista perustella miksi. Kehitä tiedonkulkua, kokouskäytäntöjä ja mahdollista aito vaikuttaminen.

Miten luottamus rakennetaan hoitotyössä?

Se vaatii hoitajalta mahdollisuutta luottaa itseensä, kollegoihinsa ja työtiimiinsä. Luottamus syntyy hoitotiimissä muun muassa ammatillisesta koulutuksesta, osaamisesta, eettisyydestä, muiden kunnioittamisesta ja neuvottelutaidoista. Siitä, että jokainen on valmis tekemään työssään voitavansa hoidettavan eteen.

Voiko suhde toimia ilman luottamusta?

Ihmiset voivat aivan varmasti elää koko elämänsä yhdessä ilman suurempaa rakkautta tai pysyä yhdessä ilman kosketusta, mutta eivät ilman luottamusta. Jos luottamusta ei ole, joudutaan elämään epävarmuudessa. Jatkuva epävarmuus ja suoranainen ennustamattomuus ovat niin kuormittavia, että niitä voi kestää vain hetken.

Mihin luottamus perustuu?

Se perustuu etenkin vastavuoroiseen toimintaan ja opittuun maineeseen. Kun jotain sovitaan, asioista pidetään kiinni ja voit luottaa saavasi sitä mitä tilaat – uudelleen ja uudelleen. Toiminta on molemmin puolin avointa ja molempien odotusten mukaista.