Mitä tarkoittaa matkakulut?

Matkakustannus tarkoittaa verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneita kustannuksia. Näitä kustannuksia voidaan korvata tietyin ehdoin matkakorvauksina, kuten kilometrikorvauksina ja päivärahoina. Matkakorvaukset ovat verovapaata tuloa.

Miten matkakulut lasketaan vero?

Voit vähentää verotuksessa kodin ja työpaikan välisten matkojen kulut. Vähennys lasketaan halvimman käytettävissä olevan kulkuneuvon mukaan, joka on yleensä julkinen kulkuneuvo. Vähennyksen omavastuu on 750 euroa/vuosi. Vähennys on enintään 8 400 euroa vuonna 2022 (8 400 euroa vuonna 2023).

Paljonko on matkakorvaus?

Kilometrikorvaus oman auton käytöstä työmatkalla Korvauksen suuruus määritellään Verohallinnon vuosittain antamassa päätöksessä. Vuonna 2023 kilometrikorvauksen perussumma on 0,53 euroa/km (0,46 euroa/km vuonna 2022).

Miten lasketaan matkakulut 2023?

Vuonna 2023 matkakuluja saa siten vähentää 750 euron omavastuun jälkeen enintään 8 400 euroa. Oman auton käytön mukaan tehtävän vähennyksen määrä on 30 senttiä kilometriltä ja vähennys käyttöetuautosta on 24 senttiä kilometriltä.

Onko matkakorvaus pakko maksaa?

Työnantajan ei lain mukaan ole pakko maksaa kilometrikorvauksia. Kilometrikorvauksia maksetaan perustuen työehtosopimukseen, työsopimukseen sekä työnantajan käytäntöihin. Muista, että saatat olla oikeutettu kotimaan päivärahaan samalta reissulta, josta saat kilometrikorvaukset.

Mistä kilometrikorvaus alkaa?

Kilometrikorvaukset voidaan maksaa kotoa alkaen ja sinne päättyen, jos matkalla ei käydä varsinaisen työpaikan kautta. Jos varsinaisella työpaikalla käydään ja ajetaan työkeikka omalla autolla, silloin korvaus alkaa raksuttaa vasta varsinaiselta työpaikalta tai päättyen sinne.

Mistä Matkakulut vähennetään?

Matkakulut vähennetään niistä ansiotuloista, jotka olet vuoden aikana saanut. Vähennystä ei siis tehdä suoraan veroista, vaan matkakulut pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Jos vähennettäviä matkakuluja on esimerkiksi 4 400 euroa, vaikutus verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

Onko matkakulut verotonta?

Kilometrikorvaus ja päiväraha ovat verovapaita matkakustannusten korvauksia, jos maksaja on työnantaja ja saaja on työntekijä. Yksinkertaisin tilanne on, kun työntekijällä on varsinainen työpaikka yhdellä paikkakunnalla ja hän matkustaa toiselle paikkakunnalle työmatkalle.

Kannattaako matkakulut ilmoittaa?

Kodin ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Matkakuluja ei siis tarvitse ilmoittaa, elleivät ne ylitä 750 euroa.

Mikä on kulukorvaus?

Mitä kulukorvaus tarkoittaa? Kulukorvausten tarkoituksena on korvata suoraan työstä aiheutuneet kulut. Ne eivät siis ole palkkaa, eikä niistä tällöin makseta palkan sivukuluja. Työstä syntyneistä kuluista voi tietyissä tapauksissa hakea verovapaata korvausta laskutuspalvelun kautta.