Mitä tarkoittaa pankin korkokate?

Korkokate tarkoittaa pankin asiakkailleen maksamien ja myöntämistään lainoista saamiensa korkojen erotusta. – Valtaosalla kotimaisista pankeista korkokate on tärkein tulonlähde.

Mitä ovat pankit?

Pankki on instituutio, joka tarjoaa finanssipalveluita, erityisesti maksuliikenteen hoitoa ja luotonantoa. Pankki kerää pääomaa suoraan omistajiltaan ja ottamalla vastaan talletuksia.

Onko pankin kyselyyn pakko vastata?

Viime aikoina verkkopankkeihin siirtyneet kyselyt ovat aiheuttaneet asiakkaissa hämmennystä. Finanssivalvonnan mukaan vastaamisesta voi kieltäytyä, mutta tästä voi seurata jopa asiakassuhteen irtisanominen. Rahanpesulain mukaan pankki voi kieltäytyä asiakkuudesta, jos asiakkaasta ei saada riittävästi tietoa.

Mikä on paras pankki Suomessa?

S-Pankki jo toista vuotta peräkkäin ylivoimainen ykkönen S-Pankin asiakkaat arvioivat pankin parhaaksi 8 eri kategoriassa, kun kategorioita oli yhteensä 11. Lisäksi S-Pankki sijoittui toiseksi lopuissa 3 kategoriassa. – Tulos ilahduttaa ja innostaa! Olemme kiitollisia asiakkaidemme meille antamasta tunnustuksesta.

Mikä on Suomen suurin pankki?

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä OP-ryhmän perustana ovat paikalliset osuuspankit, jotka omistavat ryhmän keskusyhteisön, joka on OP Osuuskunta. Kaikkiaan Osuuspankilla on Suomessa yli 4 miljoonaa asiakasta. Osuuspankki tarjoaa asiakkailleen kattavan joukon eri pankkipalveluita.

Mikä on S-pankin korkoprosentti?

Korot. S-Prime on tällä hetkellä 2,30 % (6/2023).

Paljonko Nordea maksaa korkoa?

Tilin ensimmäinen talletusjakso on 12 kuukautta ja jakson kiinteä talletuskorko on 3%. Teet tilille 5000€ lisätalletuksen 1.4.2023. Koska talletuskorko maksetaan tilin alimmalle saldolle, ei lisätalletukselle makseta korkoa. Nordea maksaa talletuskoron 12 kuukauden kuluttua tilin avaamisesta eli 1.1.2024.

Miten laskea korkoa?

Yksinkertaisen koron laskukaava on seuraava: (k x p x t) / 100. Kaavassa k merkitsee lainan pääomaa, p vuotuista korkokantaa prosentteina ja t aikaa vuosina. Jos esimerkiksi lainasumma on 10 000 euroa, Korko on 5 % ja laina-aika 5 vuotta on korko koko laina-ajalta 2500 euroa ja vuotuinen korko 500 euroa.

Miten lasketaan korkoa korolle?

Korkoa korolle kaava on K * (1 + p)t , jossa K on alkupääoma, p on vuosittainen korko ja t on vuosien määrä. K on se summa, jonka talletat tilille säästämisen alussa.

Onko pankilla oikeus katsoa tilitietoja?

Tilitietoja ei ikinä saisi ilman kyseisen henkilön suostumusta luovuttaa kenenkään haltuun. Muun muassa pankeilla on vahva pankkisalaisuusvelvollisuus, jolloin he saavat luovuttaa tilitietoja ainoastaan viranomaisille silloin, kun kyse on esimerkiksi jostakin rikosepäilystä tai rikoksen esitutkinnasta.