Kuka on tilinomistaja?

Tilinomistaja. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle pankki on velkaa tilillä olevat varat ja joka voi määrätä tilistä ja tilillä olevista varoista haluamallaan tavalla, jollei jäljempänä toisin todeta. Tilinomistajia voi olla enemmän kuin yksi.

Mikä on tilin haltija?

Tilinavaaja on tilinomistajan laillinen edustaja tai omistajan valtuuttama henkilö, joka tekee pankin kanssa sopimuksen tilin avaamisesta. Tilin käyttöoikeuden haltija on tilinomistajan valtuuttama, yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus käyttää tiliä näiden tiliehtojen mukaisesti.

Mitä tilin käyttöoikeus tarkoittaa?

Tilin omistaja voi antaa tiliin käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden myötä käyttöoikeuden haltijalla ei ole omistusoikeutta tilin varoihin, mutta hän voi käyttää tilin varoja. Yleensä tilin omistaja ja käyttöoikeuden haltija sopivat tilinkäytöstä keskenään ja tämä sopimus on sitova heidän välillään.

Voiko pankki lopettaa tilin?

Useimmissa tapauksissa voitte lopettaa tilin joko kirjautumalla suoraan muun pankin tunnuksilla Kirjaudu sisään-osion kautta tai vaihtoehtoisesti olemalla yhteydessä chatilla. Jokaisen tilin omistajan on pyydettävä tilin lopettamista erikseen.

Minkä ikäisenä saa tilin?

15 vuotta täyttänyt nuori voi avata omille tuloilleen Käyttötilin ilman huoltajien suostumusta. Alaikäisen omiksi tuloiksi katsotaan esimerkiksi palkkatulot, opintoraha tai viikkoraha.

Saako pankki tutkia tilitietoja?

Pankkisalaisuus estää tilitietojen levittämisen. Viranomainen voi kuitenkin tarvittaessa tutkia tietoja jopa tilinomistajan tietämättä. Pankkisalaisuus pitää huolen, että tilitietoja ei levitetä ihan jokaiselle. Pankki on kuitenkin velvollinen luovuttamaan asiakastietoja viranomaisille.

Kuka voi avata tilin Suomessa?

Suomen kansalaisella ei ole kansalaisuuteen perustuvaa oikeutta avata pankkitiliä Suomessa. Pankkitilin avaamisessa ratkaisevaa on henkilön asuinpaikka. Peruspankkipalveluvelvoite koskee vain laillisesti EU/ETA-alueella asuvia kuluttaja-asiakkaita.

Saako leski käyttää yhteistä tiliä?

Yleensä ei ole estettä sille, että vuokrien, sähkölaskujen ja vakuutuksien maksaminen jatkuu, mutta vaikkapa lehtilaskuja ei välttämättä enää makseta. Jos teillä on yhteinen tili, on siihen yleensä kummallakin käyttöoikeus. Sekä puolisosi tai sinä voitte kumpikin itsenäisesti käyttää tiliä.

Paljonko maksaa S tilin avaaminen?

Asiakasomistajana tili, kortti, verkkopankkitunnukset ja mobiilipalvelut ovat sinulle maksuttomia. Voit liittyä asiakasomistajaksi ja avata S-Pankin palvelut joko S-mobiili-sovelluksessa tai verkossa, kun: olet täysi-ikäinen. sinulla on vakituinen osoite Suomessa.

Saako Kela tietää toisesta tilistä?

Kelan ei ole tarkoitus urkkia asiakkaiden tilitietoja tai tapahtumia eikä pyydä niitä uteliaisuuden vuoksi. Esimerkiksi vanhemmalta saadut avustukset voidaan havaita vain tilitapahtumaluettelosta. Näin ne voidaan kohdentaa tuloksi toimeentulotukilaskelmalle oikealle kuukaudelle.