Mitä tarkoittaa panttioikeus?

Panttioikeus. Panttioikeus on toisaalta velkojan oikeus saada suoritus velallisen omistaman pantin arvosta ja toisaalta oikeudenala, jonka piiriin kuuluvat panttia koskevat oikeussäännökset.

Milloin panttioikeus syntyy?

Panttioikeus syntyy sähköisen panttikirjan luovuttamisella velkojalle saamisen vakuudeksi. Näin velkoja turvaa maksun takaisinsaannin. Pääsääntöisesti panttioikeus sitoo kolmansia tahoja vasta sen jälkeen, kun velkoja on saanut panttikirjan hallintaansa.

Mikä on Panttaussitoumus?

Panttaussitoumus tarkoittaa sitä, että pantinantaja lupaa antaa pantin velkojalle velan vakuudeksi. Panttaussitoumus on täysin vapaamuotoinen oikeustoimi ja se voidaan halutessa antaa myös suullisesti. Kuten muidenkin sopimuksien osalta, myös panttaussitoumukset on kuitenkin suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti.

Miten panttioikeus kiinteistöön perustetaan?

Panttioikeus kiinteistöön syntyy, kun panttikirja luovutetaan velkojalle saamisen vakuudeksi. Kiinnityshakemuksessa voidaan määrätä, että kirjaamis- viranomaisen on toimitettava panttikirja nimetylle velkojalle saamisen vakuudeksi. Tällöin velkoja saa panttioikeuden, kun kiinnitys vahvistetaan.

Milloin panttioikeus lakkaa?

Panttioikeus lakkaa velan tultua maksetuksi takaisin velkojalle, jolloin panttivelkoja on saanut täysimääräisen rahamaksun saatavaan, jonka vakuutena panttioikeus on. Velkojalla on oikeus vaatia pantin realisointia, jos velallinen laiminlyö maksuvelvollisuutensa.

Voiko Pantatun asunnon myydä?

Esimerkiksi vanhemmat voivat pantata asuntonsa, ja se toimii lisävakuutena lapsen ottamassa asuntolainassa. Mikäli asunto omistetaan puoliksi esimerkiksi puolison kanssa, on sen myymiseen oltava molempien suostumus. Jos omistajia on useampia, tarvitaan myynnille tai panttaamiselle kaikkien suostumus.

Miten panttikirja kuoletetaan?

Hae kuolettamista kiinteistön sijaintipaikkakunnan käräjäoikeudesta. Jos haluat kuolettaa myös panttikirjan kiinnitykset, hae kiinnityksen muuttamista Maanmittauslaitoksesta. Jos et halua kuolettaa kiinnityksiä, hae kadonnutta paperista panttikirjaa vastaava sähköinen panttikirja Maanmittauslaitoksesta.

Voiko kiinnityksiä käyttää lainan vakuutena?

Kiinnitys toimii velan vakuutena Kiinnitys vapautuu, kun siihen kohdistuva laina suoritetaan. Kiinnitystä voi käyttää myös muun kuin ostettavan kiinteistön velan vakuutena – kiinnitystä voi hyödyntää vaikkapa veneen tai auton lainavakuutena. Kiinteistön kiinnitystä haetaan aina Maanmittauslaitokselta.

Mitä maksaa Panttikirjojen siirto?

Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi maksaa 19 euroa, mutta 100 kappaleen ylittävistä muutoksista velotetaan 1 euro/kpl. Sähköisen panttikirjan muuttaminen kirjalliseksi ei ole enää mahdollista.

Kuka on Pantinantaja?

Pantinantaja voi olla joko velallinen itse tai joku toinen henkilö. Kun pantin antaa velallisen puolesta toinen henkilö puhutaan vierasvelkapanttauksesta. Vierasvelkapanttauksessa henkilö antaa omaisuuttaan velkojalle toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi.