Mitä tarkoittaa Plyometrinen?

Plyometria sanana on johdettu kreikan kielestä, missä ”plyo” tarkoittaa jonkin lisäämistä ja ”metric” mittaamista. Plyometrinen harjoittelu on lihastyötapojen yhdistelmä eli niin sanottu venymis-lyhenemis sykli, jossa eksentrinen ja konsentrinen lihastyötapa vaihtelevat.

Mitä on Vastusharjoittelu?

Vastusharjoittelu on tehokas tapa kehittää erityisesti nopeasti aktivoitua lihassoluja, sekä lihasten kestävyyskuntoa. Vastusharjoittelun perusidea on tehdä liikkeitä vastuksen kanssa, joka vetää/työntää/estää kehoa vastakkaiseen suuntaan.

Mitä on Isometrinen harjoittelu?

Isometrisellä harjoittelulla tarkoitetaan asentoa ylläpitävää lihastyötä. Isometrinen harjoittelu toteutetaan hakeutumalla kehitettävään asentoon, ja ylläpitämällä tätä asentoa haluttu aikamäärä. Isometrisen harjoittelun hyvät puolet ovat sen helppo kontrolloitavuus ja korkea lihasaktiivisuustaso.

Onko pulloon Puhalluksesta haittaa?

Pullopuhallus ei saa aiheuttaa hengenahdistusta, huimausta tai huonontaa vointia. Jos puhallus aiheuttaa oireita, vähennetään pullossa olevan veden määrää. Puhalluksia voi myös keventää tai lopettaa pullopuhallus kokonaan. Välineet on puhdistettava jokaisen hoitokerran jälkeen.

Mihin pulloon puhallus auttaa?

Pulloon puhallus, josta käytetään myös nimityksiä vesi-PEP* tai vastapainepuhallus, on menetelmä, jolla tehostetaan keuhkojen tuulettumista ja irrotetaan limaa keuhkoputkista. Kun ilmaa puhalletaan letkun kautta pullossa olevaan veteen, syntyy vastapaine, joka avaa kasaan painuneita pieniä keuhkoputkien haaroja.

Mitä Rpe tarkoittaa?

RPE on lyhenne englanninkielen sanoista rate of perceived exertion. Sen määritelmä on hyvin yksinkertainen: ”Miten haastavalta suoritus tuntui?” Tällä on voimaharjoittelun suunnittelussa ja toteutuksessa suurempi merkitys, mitä usein ymmärretään.

Mitä on terapeuttinen harjoittelu?

Fysioterapiassa terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä potilaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen.

Mikä on Harjoittelutuki?

Harjoittelutuella (tai ns. harjoittelutukisetelillä/voucherilla) tarkoitetaan opiskelijalle myönnettyä oikeutta kohdistaa yliopiston rahallista tukea harjoitteluunsa. Työnantaja laskuttaa pääsääntöisesti tuen yliopistolta jälkikäteen.

Mitä on fyysinen harjoittelu?

Fyysinen aktiivisuus (physical activity) tarkoittaa lihasten tahdonalaista, energiankulutusta lisäävää ja yleensä liikkeeseen johtavaa toimintaa. Liikunta (physical exercise) tarkoittaa sellaista fyysistä aktiivisuutta, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena.

Miten saan liman pois keuhkoista?

Erilaisia keinoja liman irrottamiseksi ovat esimerkiksi oikea hengitys- ja yskimistekniikka, lämmin juotava, tietyt lääkkeet, valutusasennot ja hengitysharjoitukset (palleahengitys ja keuhko-osien tuuletus).