Miten tasapoisto lasketaan?

Tasapoisto lasketaan jakamalla hankintameno niillä vuosilla, jolloin sen arvioidaan vaikuttavan yrityksen tulonhankkimiseen. Näin ollen, jos esimerkiksi on odotettavissa, että hankittua konetta voidaan käyttää neljä vuotta yrityksen toiminnassa, jaetaan koneen hankintameno neljällä.

Mitä ovat poistot ja arvonalentumiset?

Poisto tarkoittaa laskentatoimessa pitkävaikutteisen tuotannontekijän hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Poisto on arvonvähennys, jolla otetaan huomioon omaisuuden kuluminen ja tekninen vanheneminen. Kirjanpidossa poistoja tehdään tilikausittain. Suomessa poistojen tekeminen on lakisääteistä.

Voiko kirjanpidon poistot jättää tekemättä?

Menojäännöspoisto voidaan verotuksessa vaatia tehtäväksi pienempänä kuin kirjanpidossa. Kirjanpidossa poisto on pakollinen, kun taas verotuksessa poisto voidaan jättää jopa kokonaan tekemättä.

Onko kaluston poisto pakko tehdä?

Ei ole. Elinkeinoverolaissa poistoille on määritelty enimmäismäärät. Verotuksessa poistot eivät ole kuitenkaan pakollisia. Halutessasi voit tehdä poiston enimmäismäärää pienempänäkin.

Milloin tasapoisto?

Tasapoistossa poiston määrä on vakio, esimerkiksi 10 prosenttia vuodessa koneen tai hyödykkeen hankintamenosta, jos omaisuuden käyttöaika on kymmenen vuotta. Tasapoisto valitaan, jos katsotaan että omaisuuden vaikutus yritykseen on yhtä suuri jokaisena poistoajan vuotena.

Onko verotuksessa pakko tehdä poistoja?

Elinkeinoverolaissa poistoille on määritelty enimmäismäärät. Verotuksessa poistot eivät ole kuitenkaan pakollisia. Halutessasi voit tehdä poiston enimmäismäärää pienempänäkin. Sekin on mahdollista, että jätät verotuksen poiston jonakin vuonna kokonaan tekemättä.

Mitä tarkoittaa poisto verotuksessa?

Kirjanpidossa poistolla tarkoitetaan sitä, että jaat hyödykkeen hankintahinnan niille vuosille, joiden ajan omaisuus on yrityksesi käytössä. Verotuksessa poistot määräytyvät usein (esimerkiksi koneiden ja kaluston osalta) Elinkeinoverolain (EVL) maksimipoistoprosenttien mukaisesti.

Miksi tehdään poistoja?

Poistojen tarkoituksena on vähentää pysyviin vastaaviin (verotuksessa käyttöomaisuuteen) kuuluvien hyödykkeiden hankintameno vaikutusaikanaan niistä tuloista, jotka hyödykkeen myötävaikutuksella saadaan.

Onko poistot pakko tehdä kirjanpidossa?

Tilinpäätöstä laadittaessa varmistetaan, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todellista hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Poistot eivät siis ole tuloksen järjestelykeino, vaan ne tulee tehdä tilinpäätökseen.

Onko poistoero pakko kirjata?

Miksi poistoeroa pitää kirjata? Poistoeron tausta on kirjanpidon mukaisen tuloksen sidonnaisuudessa verotettavaan tulokseen. Laissa on sanottu, että poistot on tehtävä ensin kirjanpidossa, ennen kuin ne voi vähentää verotuksessä.