Onko poistoero pakko kirjata?

Mikäli kirjanpitovelvollisen verotuksessa tekemät poistot poikkeavat kirjanpidossa tehdyistä poistoista, tulee poistoero kirjata. Elinkeinotuloverolaki asettaa poistoille maksimin. Poistoeroa lasketaan vain kuluvasta käyttöomaisuudesta tehdyistä poistoista.

Onko poistot pakko tehdä?

Ei ole. Elinkeinoverolaissa poistoille on määritelty enimmäismäärät. Verotuksessa poistot eivät ole kuitenkaan pakollisia. Halutessasi voit tehdä poiston enimmäismäärää pienempänäkin.

Mitä tarkoittaa poisto verotuksessa?

Kirjanpidossa poistolla tarkoitetaan sitä, että jaat hyödykkeen hankintahinnan niille vuosille, joiden ajan omaisuus on yrityksesi käytössä. Verotuksessa poistot määräytyvät usein (esimerkiksi koneiden ja kaluston osalta) Elinkeinoverolain (EVL) maksimipoistoprosenttien mukaisesti.

Pitääkö korotetut poistot tehdä joka vuosi?

Yhtiö voi tehdä korotetun poiston vuoteen 2023 saakka joko vuosittain tai valintansa mukaan. Haluttaessa korotettu poisto voidaan tehdä esimerkiksi vain vuonna 2021 ja tavanomainen poisto vuosina 2022 ja 2023.

Milloin poistot tehdään?

Omaisuuden käyttöikä on yli 3 vuotta tai hankintahinta on yli 1 200 euroa. Omaisuuden hankintahinnan vähennys pitää tehdä poistoina eli jakaa vähennys eri vuosille. Kun teet verovuonna poistoja, ne pienentävät omaisuuden poistamatonta hankintamenoa eli sitä hankintamenoa joka on vielä vähentämättä verotuksessa.

Mitä hyötyä on poistoista?

Poistojen tarkoituksena on vähentää pysyviin vastaaviin (verotuksessa käyttöomaisuuteen) kuuluvien hyödykkeiden hankintameno vaikutusaikanaan niistä tuloista, jotka hyödykkeen myötävaikutuksella saadaan.

Mistä tehdään poistot?

Poisto on arvonvähennys, jolla otetaan huomioon omaisuuden kuluminen ja tekninen vanheneminen. Kirjanpidossa poistoja tehdään tilikausittain. Suomessa poistojen tekeminen on lakisääteistä. Poistoja tehdään sellaisesta omaisuudesta, joka kerryttää tai säilyttää tuloa usean tilikauden aikana.

Saako poistoja jättää tekemättä?

Menojäännöspoisto voidaan verotuksessa vaatia tehtäväksi pienempänä kuin kirjanpidossa. Kirjanpidossa poisto on pakollinen, kun taas verotuksessa poisto voidaan jättää jopa kokonaan tekemättä.

Voiko kertynyt poistoero olla negatiivinen?

Kirjanpidossa esitetään vain positiivinen poistoero, jolloin verotuksen EVL poistomenetelmillä kuluja on kirjattu enemmän kuin kirjanpidon sm. poistomenetelmillä. Kertynyt poistoero voi olla yksittäisissä erissä negatiivinen ja toisissa positiivinen, kunhan koko yrityksen kertynyt poistoero ei ole negatiivinen.

Miten poistot vaikuttaa tulokseen?

Poistot pienentävät tilikauden tulosta. Jos tilikauden tulos näyttää 100 000 euroa voittoa ennen poistoja ja poistoja on 30 000 eurolla, tilikauden tulokseksi jää näiden erotus (100 000e – 30 000e) eli 70 000 euroa.