Mihin puolestaan sisältyvät vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kulut?

Liikekulut ovat vakuutusten hankinnan ja hoidon sekä yleishallinnon kuluja. Jälleenvakuutuspalkkiot sisältyvät liikekuluihin (saadun liikkeen palkkiot lisäyksenä ja annetun liikkeen palkkiot vähennyksenä).

Mitä vakuutukset ovat?

Vakuutus on menettely, jolla tietyn riskin alaiset henkilöt tai yritykset sopivat vahinkojen tasaamiseen erikoistuneen laitoksen kanssa siitä, että laitos riskin toteutuessa korvaa aiheutuneen vahingon. Näin syntyvää sopimusta kutsutaan vakuutukseksi.

Mitä tarkoittaa Yhdistetty kulusuhde?

Yhdistetty kulusuhde kertoo, kuinka suuren osan vakuutusmaksutuotoista korvaus- ja liikekulut syövät. Jos suhdeluku on yli sata, korvaus- ja liikekuluja on enemmän kuin vakuutusmaksutuottoja, jolloin yhtiön tuloksentekokyky on sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen varassa.

Kuka voi myöntää vakuutuksia?

Suomessa yksityiset vakuutuslaitokset hoitavat sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutustoiminnan harjoittaminen on luvanvaraista. Valtioneuvosto myöntää toimiluvan työeläkevakuutusyhtiölle. Finanssivalvonta myöntää muut toimiluvat muille vakuutusyhtiöille.

Mitä Täysarvo vakuutus korvaa?

Täysarvovakuutus korvaa esimerkiksi tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen tilalle uuden vastaavan, jos palaneen rakennuksen päivänarvo on vähintään 50 prosenttia uuden vastaavan jälleenhankinta-arvosta eli hinnasta.

Mitä asioita Sairausvakuutus korvaa?

Sairausvakuutus kattaa esimerkiksi lääkärikäynneistä, tutkimuksista, lääkkeistä ja leikkauksista aiheutuvia kuluja. Voit sisällyttää vakuutukseesi myös valinnaisia turvia, kuten kotiapupaketin, kuntoturvan ja tapaturmaisen kuoleman turvan.

Missä ajassa vakuutuskorvaus on maksettava?

Miten pian vakuutusyhtiön pitää maksaa vakuutuskorvaus? Vakuutusyhtiön tulee maksaa vakuutuskorvaus joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tarpeelliset tiedot korvauksen maksua varten.

Onko vakuutukset vähennyskelpoisia?

Verovelvollisella on oikeus vähentää pakolliset vakuutusmaksut ansiotuloistaan. Vähennyskelpoisia maksuja ovat lakisääteinen työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

Mitä ovat pakolliset vakuutukset?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäksi lakisääteisiä vahinkovakuutuksia ovat liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus. Niistä on kaikista oma lakinsa, joka velvoittaa ottamaan vakuutuksen lain määrittelemissä tilanteissa.

Mitä on Vastuunvalinta?

Vastuunvalinnan avulla yksityinen henkivakuutuslaitos valikoi vastuut ja suojautuu itsevalintaa eli antiselektiota vastaan. Jos hakijalle sattuvan vakuutustapahtuman todennäköisyys on suurempi kuin taustaväestössä, vakuutus myönnetään korotetuin maksuin tai hylätään kokonaan.