Milloin vakuutusyhtiö maksaa korvauksen?

Vakuutusyhtiön tulee maksaa vakuutuskorvaus joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tarpeelliset tiedot korvauksen maksua varten.

Miksi vakuutus kannattaa ottaa?

Vakuutuksia on useita erilaisia eri riskien varalle. Niillä turvaat muun muassa kodin, ajoneuvot, henkilövahingot sekä matkalla sattuneet vahingot. Mikäli esimerkiksi kotivakuutusta ei ole, kukaan ulkopuolinen ei korvaa vesivahingoista aiheutuneita kustannuksia.

Mitä vastuuvakuutus kattaa?

Vastuuvakuutus korvaa ulkopuolisille aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista olet korvausvelvollinen. Vastuuvakuutus kattaa vakuutuksenottajan lisäksi myös samassa taloudessa asuvan puolisosi ja lastesi muille aiheuttamat vahingot.

Mikä on omavastuu kotivakuutus?

Kotivakuutuksen omavastuu ja enimmäiskorvausmäärä Vakuutuksen omavastuu tarkoittaa vahingon sattuessa omalla vastuullasi olevaa summaa, joka vähennetään korvausmäärästä. Irtaimistolle voit valita esimerkiksi omavastuusummaksi: 200, 300 tai 500 euroa.

Pitääkö vakuutus maksaa heti?

Liikennevakuutus on otettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua siitä, kun ostit ajoneuvon rekisteriin merkityltä omistajalta. Jos et ostanut ajoneuvoa suoraan rekisteriin merkityltä omistajalta, vakuutus pitää ottaa heti.

Milloin vakuutus korvaa hinauksen?

Useimmat vakuutukset korvaavat vakuuttamasi ajoneuvon hinauksen lähimpään korjaamoon, jos matka keskeytyy ajoneuvon teknisen vian tai vaurioitumisen vuoksi. Hinauskulujen sijaan vakuutusyhtiö voi myös korvata kustannukset tapahtumapaikalla tehtävästä työstä (kuten Hinausautokeskuksen tiepalvelun tekemä työ).

Mitä vakuutus korvaa?

Mitä kotivakuutus korvaa? Kotivakuutus korvaa turvan laajuudesta riippuen erilaisia rikkoutumis-, vuoto-, palo-, myrsky- ja varkausvahinkoja. Tyypillisimpiä vahinkoja ovat erilaiset puhelimen, pesukoneen ja muiden tavaroiden rikkoutumisvahingot, joita korvataan Laajasta kotivakuutuksesta.

Voiko vakuutusyhtiö lopettaa vakuutuksen?

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa sopimuksen vakuutuskauden loppuun, kun ilmoittaa siitä viimeistään kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

Onko vastuuvakuutus pakollinen rakennusalalla?

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksesi toiselle osapuolelle aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Erityisesti rakennusalalla kyseinen vakuutus on välttämätön, koska rakennustyön teettäjä vaatii todistuksen voimassa olevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta ennen töiden aloittamista.

Mikä on yrittäjän vastuuvakuutus?

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksesi toiminnasta aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot ja niihin suoraan liittyviä varallisuusvahinkoja. Me selvitämme puolestasi, onko vahingonkorvausvelvollisuutta syntynyt. Vakuutus kattaa myös vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset.