Mikä tarkoittaa tase?

Tase tarkoittaa dokumenttia, jota käytetään yrityksen taloustilanteen arvioimiseen tiettynä ajankohtana, yleensä tilikauden lopussa. Yksinkertaisuudessaan se luettelee yrityksen omaisuuden ja kertoo, miten se on rahoitettu. Taseen parina on tuloslaskelma, joka mittaa yrityksen voittoja ja tappioita.

Mikä on tase ja mitä se kertoo?

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä (tai muuna valittuna päivänä). Siinä missä tuloslaskelma listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä, taseessa yrityksen rahavirtoja tarkastellaan yksittäisenä päivänä.

Mitä taseessa näkyy?

Taseeseen kirjataan yrityksen varat, velat ja oma pääoma. Varat ovat kaikki se, mitä yritys omistaa ja mitä se voi käyttää velkojensa maksamiseen. Velat ovat rahaa, jonka yritys on velkaa muille. Oma pääoma on varojen ja velkojen erotus.

Milloin tase on hyvä?

(Oma pääoma / Taseen loppusumma) x 100 Omavaraisuusaste on hyvä jos se on yli 40 prosenttia. Jos se on 20 ja 40 prosentin välillä se on tyydyttävä ja alle 20 prosentin tulokset ovat heikkoja. Pankit käyttävät usein kyseistä tunnuslukua lainaneuvotteluissa.

Miksi tase on tasan?

Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret, joten tase menee tasan.

Mihin tasetta tarvitaan?

Taseesta selviää yrityksen todellinen rahatilanne kyseisenä päivänä, kuten yrityksen varallisuus, velat sekä oman pääoman osuus. Nämä tiedot ovat myös välttämättömiä sijoittajien saamiseksi, lainan vakuuttamiseksi tai yrityksen myymiseksi.

Mikä on tase ennuste?

Tase-ennuste kertoo yrityksen taloudellisen aseman vuoden lopussa ja sen muutoksen. Myös tase-ennusteesta on lyhennetty versio. Täydessä tase-ennusteessa on paljon nimikkeitä, jotka eivät toteudu pienissä yrityksissä.

Näkyykö laina taseessa?

Lainojen nosto tai itse lainan lyhennys eivät vaikuta yrityksen tulokseen, sillä niiden kirjaukset pyörivät pelkästään taseen puolella, mutta lainan lyhennyksestä johtuvat kulut ja korot kirjataan tuloslaskelmaan ja ne pienentävän tilikauden tulosta.

Mitä tase ei kerro?

Tuloslaskelman ero taseeseen Tuloslaskelmassa luetellaan tilikauden tai muun mää