Mitä laskussa täytyy olla?

Laskussa tulee olla: Laskun antamispäivä Juokseva tunniste eli laskun numero. Myyjän arvonlisäverotunniste* Ostajan arvonlisäverotunniste, kun käännetty arvonlisäverovelvollisuus tai tavaran yhteisömyynti.

Miten riitauttaa lasku?

Tee kirjallinen reklamaatio yritykselle tai yrittäjälle, jonka laskua pidät osittain tai kokonaan aiheettomana. Velkoja esittää näkemyksensä laskun perusteista. Asia joko sovitaan tai se jää riitaiseksi, jolloin se ratkaistaan tuomioistuimessa.

Paljonko laskussa pitää olla maksuaikaa?

Kuluttajalle on jätettävä aikaa tarkistaa laskun oikeellisuus ja esittää huomautukset laskuttajalle. Laskut on lähetettävä kuluttajalle niin, että laskun lähettämisen ja eräpäivän välille jää vähintään kaksi viikkoa aikaa. Perustellusta syystä tämä aika voi poikkeuksellisesti olla lyhyempi.

Mitä tapahtuu jos ei maksa laskua eräpäivänä?

Jos laskua ei maksa viimeistään eräpäivänä, voi velkoja lähettää maksumuistutuksen laskusta. Maksumuistutuksen voi lähettää milloin vain, mutta kulullisen maksumuistutuksen voi saada vasta 14 päivää eräpäivän jälkeen. Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksen mukaan, velkoja voi siirtyä laskun perintään.

Mitä jos lasku menee eräpäivän yli?

Jos laskua ei maksa viimeistään eräpäivänä, voi velkoja lähettää maksumuistutuksen laskusta. Maksumuistutuksen voi lähettää milloin vain, mutta kulullisen maksumuistutuksen voi saada vasta 14 päivää eräpäivän jälkeen. Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksen mukaan, velkoja voi siirtyä laskun perintään.

Voiko maksuehto olla 7 päivää?

Lyhyesti sanottuna maksuehto tarkoittaa aikaa, jonka aikana lasku pitää maksaa. Maksuehto alkaa laskun päivämäärästä ja päättyy eräpäivään. Yleisiä maksuehtoja ovat esimerkiksi heti, 7 päivää tai 14 päivää. Eräpäivää heti käytetään monesti maksumuistutuksissa, joissa eräpäivä on jo ylittynyt.

Missä ajassa lasku vanhenee?

Velan vanhentumisaika on pääsääntöisesti kolme vuotta velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta. Velan vanhentumisaika on viisi vuotta, jos velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Montako muistutusta ennen perintää?

On kuitenkin hyvä huomioida, että ennen perintään siirtoa ja maksuvaatimuksen lähetystä laskusta tulee tulla vähintään yksi maksumuistutus asiakkaalle.

Voiko lasku mennä suoraan ulosottoon?

Ulosottoon velkaa siirtyy monesti käräjäoikeuden päätöksellä oikeudellisen perinnän jälkeen. On kuitenkin olemassa myös poikkeustapauksia, jotka ovat suoraan ulosmittauskelpoisia. Tällöin ei tarvita käräjäoikeuden päätöstä, vaan maksamattomat laskut voivat siirtyä vapaaehtoisen perinnän jälkeen suoraan ulosottoon.

Montako Maksumuistutusta voi lähettää?

Maksuvaatimuksesta voi vaatia velalliselta maksua vain, jos edellisestä maksuvaatimuksesta tai maksumuistutuksesta on kulunut vähintään 14 päivää. Lain mukaan normaalisti voidaan lähettää enintään kaksi maksuvaatimusta. Maksuvaatimuksen ohella perintätoimisto voi yrittää ottaa velalliseen yhteyttä puhelimitse.