Mitä on ennakonpidätys?

Ennakonpidätys tarkoittaa arvioitua veroa, joka henkilön palkasta maksetaan palkanmaksun yhteydessä. Työnantaja perii ja tilittää ennakon työntekijän palkasta Verohallinnolle. Ennakonpidätys perustuu aina arvioon.

Mikä on Ennakkopidätys prosentti?

Ellei korvauksen saaja esitä verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 60%:n mukaan. Jos tekijänoikeuskorvaus on pääomatuloa, ennakonpidätystä toimitetaan automaattisesti 30 %, verokorttitietoja ei tällöin tarvitse täyttää. Huomaathan, että näitä verokortteja ei saada sähköisesti Verohallinnolta.

Mitä tarkoittaa ennakonpidätys palkasta?

Ennakonpidätys tarkoittaa arvioitua veromäärää, jonka työn tekijä maksaa palkastaan, työkorvauksestaan tai muusta veronalaisesta suorituksesta. Käytännössä sinun työnantajan tulee toimittaa ennakonpidätys Verohallinnolle. Toimita ennakonpidätys työntekijäsi palkasta hänen verokorttinsa mukaisesti.

Mitä tarkoittaa ennakonpidätys Palkkalaskelmassa?

Ennakonpidätys on vero, jonka palkan tai eläkkeen maksaja vähentää bruttopalkasta tai -eläkkeestä ja tilittää Verohallinnolle. Tällöin maksaja kerää verottajan puolesta veron ennakonpidätyksen muodossa. Palkan tai eläkkeen maksaja tekee ennakonpidätyksen verokorttiin merkityn ennakonpidätysprosentin suuruisena.

Kuka maksaa ennakonpidätyksen?

Ennakonpidätyksen toimittavat suorituksen maksajat kuten esimerkiksi työnantajat. He myös maksavat ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun Verohallinnolle. Ennakkoveron määrää Verohallinto kullekin verovuodelle, ja verovelvollinen maksaa ennakkoverot itse Verohallinnon tilille.

Mistä näkee ennakonpidätys?

Verokortti tarvitaan, jotta maksaja osaa toimittaa palkasta veron ennakonpidätyksen oikean suuruisena. Työnantaja saa yleensä tiedon verokortistasi suoraan Verohallinnolta. Jos näin ei ole, kortti pitää näyttää työnantajalle.

Saako ennakonpidätyksen takaisin?

Voinko saada ennakonpidätyksen palautusta? Asiakkaalle voidaan palauttaa liikaa perittyä veroa, jos hän toimittaa Kelaan muutosverokortin, joka on voimassa takautuvasti. Muutosverokortin veroprosentin pitää lisäksi olla pienempi kuin käytössä ollut veroprosentti.

Mikä on työnantajan ennakonpidätys?

Työnantajan on tehtävä maksamastaan palkasta ennakonpidätys. Palkkana huomioidaan rahapalkat, luontoisedut ja muut veronalaiset etuudet. Ennakonpidätys tehdään palkansaajan verokortin mukaan. Ilman verokorttia ennakonpidätys on 60 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Milloin ennakonpidätys on maksettava?

Milloin ennakonpidätys maksetaan? Ennakonpidätys on toimitettava Verohallintoon palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Tämän lisäksi verottajalle on annettava kuukausittain ilmoitus oma-aloitteisista maksetuista veroista, maksetuista palkoista ja suoritetuista ennakonpidätyksistä.

Milloin ennakonpidätys ilmoitetaan?

Ennakonpidätys on ilmoitettava joulukuulta 2021 annettavalla veroilmoituksella, joka on annettava Verohallinnolle viimeistään 12.1.2022. Joulukuulta 2021 suoritettava vero on maksettava Verohallinnolle viimeistään 12.1.2022.