Mitä ovat kustannukset?

Kustannus on yrityksen toiminnasta tuotteiden aikaansaamiseksi aiheutuva rahassa mitattava menetys. Kustannus on eri asia kuin maksu. Jos esimerkiksi yrityksen kone tai rakennus kuluu käytössä ja menettää arvoaan vanhenemisen vuoksi, aiheutuu tästä yritykselle kustannus, joka poistoina jaksotetaan jollekin aikavälille.

Miten muuttuvat kustannukset lasketaan?

Tuotteen katetuoton laskemista varten on tiedettävä tuotteen muuttuvat yksikkökustannukset, jotka saadaan laskemalla yhteen tuote-erän aiheuttamat muuttuvat kustannukset ja jakamalla ne erän tuotteiden määrällä.

Mitä kuuluu muuttuviin kustannuksiin?

Muuttuvia kuluja ovat yleensä esimerkiksi raaka-aine-, palkka- ja tietyissä tapauksissa myös markkinointikulut. Muuttuvien kulujen määrä kasvaa samassa suhteessa, kun myynti kasvaa ja vastaavasti pienenee, kun tuotanto- ja myynti pienenevät.

Mikä on muuttuva yksikkökustannus?

Muuttuva kustannus = tuotteen valmistuksesta tai myymisestä suoraan syntyvä kustannus. Riippuvat suoraan myyntimäärästä (raaka-ainekulu) tai liikevaihdon määrästä esim. liikevaihtoon sidottu vuokra. Kiinteä kustannus = kustannus, joka ei riipu suoraan tuotantomäärästä.

Onko ostot muuttuvat kustannukset?

Muuttuvat kustannukset vaihtelevat toimialan mukaan. Esimerkiksi pitseriassa mukuja ovat raaka-aineet ja take-away-astiat, kun taas tietokonekaupalla muuttuvia kustannuksia ovat myytävien tietokoneiden ostokulut ja toimituskustannukset.

Onko sähkö kiinteä kulu?

Kiinteät kustannukset pysyvät suhteellisen vakioina vaikka tuotantomäärä/toiminta-aste muuttuu. Esimerkiksi toimitilojen kustannukset (sähkö, lämmitys, siivous jne.) ovat kiinteitä. Kustannukset jaetaan välittömiin ja välillisiin kustannuksiin tuotekohtaisia kustannuksia laskettaessa.

Onko poistot kiinteitä kustannuksia?

Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia ovat koneiden, laitteiden ja kaluston sitoman pääoman korot ja poistot, tilavuokrat, lämmitys ja puhtaanpito, sähkön perusmaksut, yritysjohdon ja toimihenkilöiden palkkakustannukset henkilösivukustannuksineen sekä erilaiset hallinto-, edustus-, atk- ja toimistotarvikekustannukset.

Mikä on hyvä myyntikate prosentti?

Vaatekaupan hinnoittelussa myyntikateprosentin pitää olla toteutunutta suurempi, 55-65 prosenttia, koska osa tuotteista myydään alennuksella ja tuotteista tulee myös reklamaatioita ja hävikkiä.

Mitä tarkoitetaan Myyntikatteella ja miten se lasketaan?

Myyntikate = Liikevaihto (eli myyntituotot ilman arvonlisäveron osuutta) − muuttuvat kustannukset. Myyntikateprosentti = myyntikate / liikevaihto x 100.

Mitä tarkoitetaan muuttuvilla kustannuksilla?

Muuttuvat kulut ovat nimensä mukaisesti kuluja, joiden määrä muuttuu tuotannon tai myynnin muuttuessa. Jos siis tuotannon määrät nousevat, niin myös muuttuvien kulujen määrä nousee sekä vastaavasti toisinpäin tuotantomäärien laskiessa.