Mitä ovat suomalaiset ravitsemussuositukset?

Ravitsemussuositukset on tarkoitettu koko väestölle – ter- veille, kohtuullisesti liikkuville ihmisille. Saantisuosituksissa on huomioitu se, että ravintoaineiden tarve vaihtelee eri yksilöiden välillä. Kullekin ravin- toaineelle on määritelty varmuusvara, joka turvaa ravintoaineen riittävän saannin väestötasolla.

Miten viitataan Ravitsemussuosituksiin?

Viitataan: Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2023). Ravitsemushoitosuositus.

Mihin ravitsemussuositukset pohjautuvat?

Suomalaiset suositukset perustuvat pohjoismaisiin suosituksiin, jotka on mukautettu suomalaisiin ruokatapoihin ja ravitsemushaasteisiin soveltuviksi. Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveellisen ruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikille kodin ulkopuolisia ruokapalveluita tarjoaville tahoille.

Mitä asioita kuuluu asiakkaan Ravitsemushoitoon?

Ravitsemushoito on olennainen osa potilaiden hoitoa.” Ravitsemushoitoa toteutetaan siten, että lääkäri kartoittaa potilaan ravitsemustilaa. Tähän kuuluu potilaan sairauteen liittyvät tutkimukset, vajaaravitsemusriskin selvitys, lihaskartoitus ja mikroravinteiden laboratoriomittaukset.

Miksi ravitsemussuositukset ovat olemassa?

Ravitsemussuositusten keskeinen tavoite on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen avulla. Suosituksen mukaisen, ravitsemuksellisesti riittävän ruokavalion voi yksilötasolla koostaa usealla eri tavalla.

Mikä on planetaarinen ruokavalio?

Planetaarinen ruokavalio koostuu pääosin kasviksista, hedelmistä, täysjyväviljasta, palkokasveista, tyydyttymätöntä rasvaa sisältävistä öljyistä ja sisältää kohtuullisia määriä kalaa ja kanaa ja vain hieman punaista lihaa, lisättyä sokeria ja puhdistettua viljaa (3).

Mistä terveellinen ravitsemus koostuu?

Hyvä, terveyttä edistävä ruokavalio koostuu monipuolisesta valikoimasta erilaisia ruokia. Se sisältää runsaasti kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa. Lisäksi siihen kuuluu kasviöljyjä, pähkinöitä ja siemeniä sekä kalaa ja rasvattomia ja vähärasvaisia maitovalmisteita.

Mihin Ravitsemussuosituksia käytetään?

Ravitsemussuosituksilla on tarkoituksensa Ravitsemussuositusten tarkoitus on parantaa väestön terveyttä ravitsemuksen keinoin. Niitä voidaan käyttää muun muassa ruokapalveluiden suunnittelussa, ravitsemusopetuksessa ja –kasvatuksessa sekä elintarvikkeiden kehitystyön taustalla.

Milloin uudet ravitsemussuositukset?

Suosituksissa kehotetaan lisäämään kasvisten ja kalan määrää lautasella ja vähentämään erityisesti punaisen lihan käyttöä sekä kohtuullistamaan maitotuotteiden kulutusta terveys- ja ympäristösyistä. Kesäkuussa 2023 julkaistut uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat viiden vuoden pitkäjänteisen työn tulosta.

Kenelle ravitsemussuositukset on tarkoitettu?

Ravitsemussuositukset on tarkoitettu terveelle, kohtalaisesti liikkuvalle väestölle ja niiden keskeinen tavoite on väestön terveyden edistäminen ja ruokavaliosta riippuvien sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, sydän- ja verisuonitautien ja lihavuuden, ehkäisy.