Mitä tarkoittaa kuponkikorko?

Kuponkikorko tarkoittaa velkakirjan nimelliskorkoa. Kuponkikorko lasketaan velkakirjan nimellisarvolle. Kuponkikorko maksetaan tyypillisesti kerran vuodessa ja viimeinen erä velan takaisinmaksun yhteydessä. Sijoittajan saama korkotuotto ei välttämättä ole sama kuin kuponkikorko.

Mitä tarkoittaa peruskorko?

Peruskorko on vahvistamista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana julkaistujen 12 kuukauden markkinakorkojen keskiarvo, joka on pyöristetty lähimpään prosenttiyksikön neljäsosaan. Käytetty markkinakorko on toistaiseksi 12 kuukauden euriborkorko (365 päivää).

Miten laskea korkoa?

Yksinkertaisen koron laskukaava on seuraava: (k x p x t) / 100. Kaavassa k merkitsee lainan pääomaa, p vuotuista korkokantaa prosentteina ja t aikaa vuosina. Jos esimerkiksi lainasumma on 10 000 euroa, Korko on 5 % ja laina-aika 5 vuotta on korko koko laina-ajalta 2500 euroa ja vuotuinen korko 500 euroa.

Mitä eroa on viitekorolla ja Marginaalikorolla?

Usein lainan viitekoroksi ehdotetaan jompaakumpaa näistä vaihtoehdoista. Viitekorko tarkistetaan yleensä puolen vuoden tai vuoden välein. Marginaalikorko on pankin yksilöllisesti määrittelemä korko, joka lasketaan viitekoron päälle. Marginaalikorko on se lainan osa, jolla pankki pyrkii tekemään lainastasi voittoa.

Miten korko vaikuttaa lainaan?

Kun korot nousevat, myös lainojen korot nousevat ja näin lainan kulut kasvavat. Korkojen nousu voi vaikuttaa merkittävästi lainan kuluihin. Jos sinulla on esimerkiksi 100 000 euron asuntolaina 2 %:n korolla, maksat vuodessa 2000 euroa korkoa. Jos korot nousevat 4 %:iin, maksatkin korkoa vuodessa 4000 euroa.

Onko lainan korko vuosikorko?

Kun ilmoitetaan paljon lainasta maksetaan korkoa vuodessa, on kyseessä lainan vuosikorko.

Paljonko korot nousevat 2023?

Kolmen prosentin raja puhkesi hieman ennen joulua ja neljän prosentin raja kesäkuussa 2023. Monilla suomalaisilla asuntolainan korko onkin noussut tai tulee nousemaan 4-5 prosenttiin vuoden 2023 aikana.

Mikä korko Asuntolainaan 2023?

Kotitalouksien lainakorot ovat nousseet jyrkästi vuoden 2022 kevään jälkeen. Uusien asuntolainojen keskikorko oli 3,8 % helmikuussa 2023, vuotta aiemmin 0,9 %. Asuntolainakannan keskikorko oli 2,4 % helmikuussa 2023.

Mikä on hyvä lainan marginaali?

Mikä on hyvä asuntolainan marginaali? Syyskuussa 2022 tehdyn marginaalivertailun (Suomen Rahatieto) perusteella päääkaupunkiseudun edullisin asuntolainan marginaali oli 0,45 prosenttia.

Voiko pankki nostaa lainan marginaalia?

Kyllä voi, jos lainaehtosi ovat Finanssialan keskusliiton malliehtojen mukaiset. Lupaa nostolle ei sopimustekstin mukaan tarvitse kysyä Finanssivalvonnalta.