Mitä tilinpäätöksen kokonaisuuden tulee sisältää?

Tilinpäätös sisältää tilikaudelta laaditun tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksessä oleva tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä. Tilikauden tuloksen muodostuminen ilmenee tuloslaskelmasta.

Mitä tilinpäätöksestä voi päätellä?

Tuloslaskelma. Tilinpäätöksessä on monia lukuja, jotka kertovat omaa tarinaansa yrityksen tilasta. Tuloslaskelmassa keskeisiä lukuja ovat liikevaihto, liikevoitto ja tulos. Vertaamalla liikevaihtoa aikaisempien vuosien liikevaihtoon voi päätellä, mihin suuntaan liiketoiminta on menossa, kasvaako se vai pienenee.

Miten lukea tasetta?

Taseessa on kaksi puolta, joista toinen listaa yrityksen varallisuuden ja toinen sen, millä varallisuus on rahoitettu. Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret. Varallisuus-puoliskon nimi on vastaavaa ja rahoitus-puoliskon nimi vastattavaa.

Mitä tapahtuu jos tilinpäätös myöhästyy?

Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään määräajassa, PRH lähettää vastuuhenkilölle muistutuksen. Muistutuksessa annettu määräaika on kaksi viikkoa. Jos yritys ei ilmoita tilinpäätöstään annetuissa määräajoissa, tuomitsemme vastuuhenkilön maksamaan uhkasakon.

Saako tilinpäätöksen tehdä itse?

Mikään ei estä yrittäjää tekemästä tilinpäätöstä myös itse, mutta työ on aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä tilinpäätössäännösten tuntemusta.

Mitä liitteitä tilinpäätökseen?

Tilinpäätöstietojen liitteitä ovat esimerkiksi rahoituslaskelma, toimintakertomus, kirjanpito- ja aineistoluettelo, tilintarkastajan päätösmerkintä ja vertailuluvut edelliseltä tilikaudelta. Yrityksen tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Mitä eroa on Tuloslaskelmalla ja taseella?

Tuloslaskelma kertoo toiminnan laajuuden, yrityksen tulot ja menot sekä liiketoiminnan tuloksen tilikaudelta. Tase taas kuvastaa sen hetkistä varallisuustilannetta, eli sitä paljonko yrityksellä on varoja ja velkoja.

Pitääkö vastaavaa ja vastattavaa täsmätä?

Taseen vastaavaa ja vastattavaa puolien yhteissumman tulee aina täsmätä, eli loppusumma tulee olla sama taseen molemmilla puolilla. Mikäli saat eteesi taseraportin missä nämä eivät täsmää, on kirjanpidossa tällöin virhe.

Mitä taseita on?

Tase tarkoittaa dokumenttia, jota käytetään yrityksen taloustilanteen arvioimiseen tiettynä ajankohtana, yleensä tilikauden lopussa. Yksinkertaisuudessaan se luettelee yrityksen omaisuuden ja kertoo, miten se on rahoitettu. Taseen parina on tuloslaskelma, joka mittaa yrityksen voittoja ja tappioita.

Mitä lasketaan taseeseen?

Taseeseen kirjataan yrityksen varat, velat ja oma pääoma. Varat ovat kaikki se, mitä yritys omistaa ja mitä se voi käyttää velkojensa maksamiseen. Velat ovat rahaa, jonka yritys on velkaa muille. Oma pääoma on varojen ja velkojen erotus.