Miten laina kirjataan kirjanpitoon?

Pankista tai muusta rahoituslaitoksesta nostettu laina kirjataan kirjanpidossa joko pitkäaikaisiin tai lyhytaikaisiin rahalaitoslainoihin sovitun maksuajan perusteella. Lainan nosto ja lainan lyhennys eivät vaikuta yrityksen tulokseen. Lainasta maksettavat korot kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin.

Mitä kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin?

Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muihin tuottoihin, yllätys yllätys, kirjataan kaikki muut tulot paitsi myyntiä. Muita tuloja voi olla vaikka erilaiset tuet ja avustukset, arvonlisäveron alarajahuojennus, satunnaiset vuokratulot ja luovutusvoitto.

Mitä kirjanpitoon merkitään?

Kirjanpitoon merkitään menot, tulot, verot, korot sekä tavaroiden ja palveluiden oma käyttö. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu esimerkiksi Excelissä. Useimmiten yrityksen kirjanpito kuitenkin hoidetaan kahdenkertaisesti, jolloin työ on syytä antaa tilitoimiston tehtäväksi.

Mitä kirjataan rahoitustuottoihin?

Rahoitustuotot ja -kulut erä sisältää yrityksen ottamien lainojen korkokulut ja yrityksen saamat rahoitustuotot. Yrityksen ottaman lainan lainanlyhennyksen pääoman osuutta ei käsitellä tuloslaskelmassa, vaan pelkkä korkojen ja kulujen osuus. Rahoitustuottoja ovat esimerkiksi myyntisaamisista saadut viivästyskorot.

Pitääkö laina ilmoittaa verottajalle?

Pankki on velvollinen ilmoittamaan verottajalle, mitä varten asiakas on ottanut lainaa. Jos asuntolainaa on käytetty muuhunkin kuin asunnon rahoitukseen, eikä pankki ole eritellyt asiaa, asiakkaan pitää tehdä tämä itse. Asuntolainan oikea käyttötarkoitus on ilmoitettava verottajalle.

Paljonko lainaa tuloihin nähden?

Lainan määrä saisi olla 450–500 % suhteessa lainanottajan vuosittaisiin bruttotuloihin. Esimerkki: Jos tienaa kuussa 3000 euroa, vuoden bruttotulot ovat 3000 x 12,5 = 37500 euroa.

Miten yrityksen voitto lasketaan?

Liikevoitto lasketaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat ja kiinteät kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot. Liikevoittoprosentti saadaan jakamalla saatu luku vielä liikevaihdolla ja kertomalla sadalla.

Mitä kuuluu liikevaihtoon?

Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt avustukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Myynnin oikaisuerien lisäksi myynnistä vähennetään tulonsiirtoerät ja läpikulkuerät.

Onko liikevaihto sama kuin tuotto?

Aiemmin liikevaihdoksi määriteltiin varsinaisen toiminnan myynnistä saadut tuotot. Uudistuksen jälkeen laissa ei kuitenkaan enää puhuta varsinaisesta toiminnasta, vaan liikevaihto käsittää tuotteiden ja palveluiden myynnistä saatavat tuotot.

Paljonko maksaa pienen yrityksen kirjanpito?

Päätoimisella yrittäjällä kirjanpidon hinta on yleensä vähintään 50 euroa kuussa, mutta keskimäärin kirjanpidon hinta on noin sadan euron molemmin puolin. Usein kirjanpitäjän veloittama tuntihinta on vähintään 40 euroa, ja hintahaarukka liikkuu noin 40–100 euron välillä, riippuen työstä.