Onko vakuutusmaksut vähennyskelpoisia?

Verovelvollisella on oikeus vähentää pakolliset vakuutusmaksut ansiotuloistaan. Vähennyskelpoisia maksuja ovat lakisääteinen työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuutuksesta suorittamansa maksut.

Milloin ei tarvitse maksaa sairausvakuutusmaksua?

Työnantajan ei tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksua alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä vakuutetusta. Työntekijän sairausvakuutusmaksut, joita ovat päiväraha- ja sairaanhoitomaksut, sisältyvät palkasta tehtävään ennakonpidätykseen.

Mitä asioita Sairausvakuutus korvaa?

Sairausvakuutus kattaa esimerkiksi lääkärikäynneistä, tutkimuksista, lääkkeistä ja leikkauksista aiheutuvia kuluja. Voit sisällyttää vakuutukseesi myös valinnaisia turvia, kuten kotiapupaketin, kuntoturvan ja tapaturmaisen kuoleman turvan.

Kuka maksaa työntekijän sairausvakuutusmaksun?

Työnantajan on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu työntekijästä, joka on sairausvakuutuslain mukaan Suomessa vakuutettu. Työnantaja ei ole velvollinen suorittamaan sosiaaliturvamaksua alle 16-vuotiaasta eikä 68 vuotta täyttäneestä vakuutetusta.

Mitä tarkoittaa vähennyskelpoinen?

Vähennykset verotuksessa ovat niitä menoja, jotka vähennetään verotettavasta tulosta. Näin saadaan nettotulo. Osa verovähennyksistä lasketaan kaavamaisesti, kun taas osa perustuu verovelvollisen todellisuudessa maksamiin menoihin (yleensä tulonhankkimismenot).

Mikä on luonnollinen vähennys?

Luonnolliset vähennykset ovat verotuksessa tehtäviä vähennyksiä kuluista, joita henkilön tulonhankkimistoimintaan on mennyt. Nämä ovat vähennyskelpoisia toisin kuin elantomenot, jotka ovat henkilökohtaista kulutusta eli menoja, jotka eivät suoranaisesti liity tulonhankintaan.

Keneltä menee sairausvakuutusmaksu?

Se tilitetään ennakonpidätyksen kanssa Verohallinnolle. Jos työnantaja maksaa palkan tammikuussa, tulee hänen tilittää työnantajan sairausvakuutusmaksu Verohallinnolle viimeistään helmikuun 12.

Paljonko on sairausvakuutusmaksu?

Palkansaajien päivärahamaksu on 1,36 % bruttopalkasta vuonna 2023 (1,18 % vuonna 2022). YEL-yrittäjillä päivärahamaksu on 1,36 % (1,18 % vuonna 2022), kun yrittäjän palkka- ja työtulo on vähintään 15 703 e/vuosi. Tämän lisäksi yrittäjiltä peritään lisärahoitusosuutta, joka on 0,23 % (0,14 % vuonna 2022.)

Mitä Täysarvo vakuutus korvaa?

Täysarvovakuutus korvaa esimerkiksi tulipalossa tuhoutuneen rakennuksen tilalle uuden vastaavan, jos palaneen rakennuksen päivänarvo on vähintään 50 prosenttia uuden vastaavan jälleenhankinta-arvosta eli hinnasta.

Mikä vakuutus korvaa Hammaslääkärikulut?

Hammasvakuutus korvaa yleishammaslääkärin antamaa hammassairauksien ja tapaturmien hoitoa kuten esimerkiksi hampaan paikkauksia ja juurihoitoja. Erikoishammaslääkärin antamaa hoitoa korvataan perustellusta lääketieteellisestä syystä etukäteen hyväksytyissä poikkeustapauksissa.