Paljonko saa tienata jos saa aikuiskoulutustukea?

Mitä muita tuloja voin saada tukiaikana? Voit saada tukiajalla ansiotuloja muusta kuin yritystoiminnastasi enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä, eli enintään 476,01 euroa (brutto) kuukaudessa alkaen 1.8.2022.

Kuka voi saada aikuiskoulutustukea?

Voit saada aikuiskoulutustukea silloin, kun asut vakituisesti Suomessa ja olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Jos olet aikeissa asua osan opiskeluajasta ulkomailla, ota opintoja suunnitellessasi huomioon, että lyhyetkin jaksot voivat vaikuttaa sosiaaliturvaan. Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Mitä tekee Työllisyysrahasto?

Työllisyysrahasto hoitaa työttömyyskassoille ansiopäivärahojen rahoitukseen ansiosidonnaisen osuuden lukuun ottamatta työttömyyskassan jäsenmaksuilla kerättävää osuutta. Lisäksi rahasto hoitaa valtionosuuden maksamisen kassoille. Valtionosuus rahoitetaan verovaroista.

Mistä aikuiskoulutustuki koostuu?

Palkansaajan aikuiskoulutustuki koostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Perusosa on noin 660,91 euroa kuukaudessa (30,74 euroa päivässä). Ansio-osa on 45 prosenttia palkan ja perusosan erotuksesta, kun palkka jää alle 2891,70 euron kuussa.

Kauanko aikuiskoulutustuki kestää?

Aikuiskoulutustukea voidaan myöntää sille ajalle, jolloin olet opintovapaalla. Maksimitukiaika on 15 kuukautta. Suosittelemme ensihakemuksen täyttämisen yhteydessä luvan antamista automaattiseen päätöksentekoon.

Miten rahoittaa opinnot?

Joihinkin aikuiskoulutuksiin on mahdollista hakea opintotukea, aikuiskoulutustukea tai muita opintoetuuksia. Aikuiskoulutuksessa rahoituksen järjestää usein myös opiskelija itse. Työllisyysrahasto myöntää omaehtoiseen koulutukseen osallistuville aikuisopiskelijoille aikuiskoulutustukea.

Paljonko aikuiskoulutustuki on?

Aikuiskoulutustukeen tuli indeksikorotus 1.1.2023 alkaen. Tuen perusosa nousi vuoden 2023 alusta alkaen aiemmasta 29,52 eurosta 30,74 euroon päivässä. Kuukausitasolla perusosan suuruus on siis noin 660,91 euroa (634,68e/kk vuonna 2022).

Kenelle aikuiskoulutus on tarkoitettu?

Aikuiset voivat opiskella kaikilla koulutusasteilla. Aikuiskoulutuksen avulla on mahdollista suorittaa esimerkiksi tutkintokoulutus, sekä opiskella ammattitaitoa uudistavia, laajentavia ja syventäviä opintoja. Tämän lisäksi tarjolla on paljon myös kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja.

Onko Työllisyysrahasto pakollinen?

Työnantajalla on velvollisuus maksaa työttömyysvakuutusmaksua, kun palkkaa maksetaan yhteensä yli 1400 euroa kalenterivuoden aikana. Työttömyysvakuutusmaksun maksuvelvollisuus koskee 18 vuotta täyttäneitä ja alle 65-vuotiaita palkansaajia. Maksuvelvollisuus perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998).

Paljonko opintovapaalla saa rahaa?

Saako opintovapaalla palkkaa? Opintovapaan ajalta ei makseta palkkaa, ellei asiasta ole sovittu erikseen työ- tai virkaehtosopimuksessa tai tai tehty sopimusta työntekijä ja työnantajan kesken. Opintovapaan ajalta ei myöskään pääsääntöisesti kerry palvelussuhteen perusteella määräytyviä etuuksia.