Mistä IFRS säännöstö koostuu?

IFRS-normisto rakentuu siis kolmesta osasta: • Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset perusteet • Kansainväliset tilinpäätösstandardit – IAS- ja IFRS-standardit • Tulkintaohjeet (Standing Interpretations Committee, SIC; jatkossa IFRIC, International Financial Reporting Interpretation Committee).

Mitä ovat rahoituspalvelut?

Rahoituspalvelut ovat rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan (ml. arvopaperien liikkeellelasku) liittyviä palvelumaksuja, kuten komissiot, välitys-, neuvonta-, säilytys-, varainhankinta- ja muut palvelut sekä valuutanvaihdosta maksettavat palkkiot.

Mitä on IFRS?

IFRS – International Financial Reporting Standards – on kansainvälinen standardi tilinpäätösten raportointiin. IFRS-tilinpäätös on näiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittu tilinpäätös.

Mikä on pien ja mikroyritys?

Pienyritys: taseen loppusumma on yli 6 miljoonaa euroa, liikevaihto 12 miljoonaa euroa tai palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä. Mikroyritys: Taseen loppusumma on 350 000 euroa, liikevaihto 700 000 euroa, tai palveluksessa on keskimäärin 10 henkilöä.

Pitääkö rahoitus maksaa takaisin?

Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Mikä on Pienyritystuki?

Pienyritystuki on työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä tuki tuotanto-, matkailu- ja yrityspalveluyrityksille, jotka edistävät yritystoiminnan kehitystä erityisesti maa- seutu- ja rakennemuutosalueella.

Ketkä tekevät IFRS tilinpäätöksen?

Taustaa ja järjestöjä Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (eli IFRS, ”International Financial Reporting Standards”) kehittää ja ylläpitää IASB (”International Accounting Standards Board”) Lontoosta käsin.

Mikä on FAS tilinpäätös?

FAS on lyhenne sanoista Finnish Accounting Standards, eli suomalainen tilinpäätös- käytäntö. Suomalaista tilinpäätöskäytäntöä säätelee pääasiassa kirjanpitolaki ja kir- janpitoasetus. Lisäksi kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet ja lausunnot ovat osaltaan ohjaamassa tilinpäätöskäytäntöä Suomessa.

Ketä IFRS koskee?

IFRS 16 -standardi koskee yrityksiä, jotka raportoivat IFRS:n mukaan, eli pääsääntöisesti pörssiyhtiöitä ja niitä, joiden joukkovelkakirjalainat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena (sekä muutamia muita). Kokonaisuudessaan standardin muutos koskee vain vähäistä joukkoa suomalaisia yrityksiä, muutamaa sataa.

Missä pykälässä määritellään missä ajassa tilinpäätös on laadittava?

Kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.