Mitä tarkoittaa GAAP?

Local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) viittaa sääntöihin, joita on noudatettava tietyssä maassa tilinpäätöstä laadittaessa. Kaikkien julkisesti noteerattujen ja säänneltyjen yritysten on noudatettava GAAP-periaatteita.

Mitä on IFRS?

IFRS – International Financial Reporting Standards – on kansainvälinen standardi tilinpäätösten raportointiin. IFRS-tilinpäätös on näiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittu tilinpäätös.

Mitä tarkoittaa accountant?

accountant {substantiivi} tilintarkastaja {subst.}

Ketkä tekevät IFRS tilinpäätöksen?

Taustaa ja järjestöjä Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (eli IFRS, ”International Financial Reporting Standards”) kehittää ja ylläpitää IASB (”International Accounting Standards Board”) Lontoosta käsin.

Mikä on FAS tilinpäätös?

FAS on lyhenne sanoista Finnish Accounting Standards, eli suomalainen tilinpäätös- käytäntö. Suomalaista tilinpäätöskäytäntöä säätelee pääasiassa kirjanpitolaki ja kir- janpitoasetus. Lisäksi kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet ja lausunnot ovat osaltaan ohjaamassa tilinpäätöskäytäntöä Suomessa.

Ketä IFRS koskee?

IFRS 16 -standardi koskee yrityksiä, jotka raportoivat IFRS:n mukaan, eli pääsääntöisesti pörssiyhtiöitä ja niitä, joiden joukkovelkakirjalainat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena (sekä muutamia muita). Kokonaisuudessaan standardin muutos koskee vain vähäistä joukkoa suomalaisia yrityksiä, muutamaa sataa.

Saako tilinpäätöksen tehdä itse?

Mikään ei estä yrittäjää tekemästä tilinpäätöstä myös itse, mutta työ on aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä tilinpäätössäännösten tuntemusta.

Onko kirjanpito pakollinen?

Kirjanpito on jokaisen yrittäjäksi ryhtyvän pakollinen velvoite, joka on järjestettävä kuntoon jollain tavalla. Yksinkertaisimmillaan kirjanpito tarkoittaa kaikkien yritystoimintaasi liittyvien tulojen ja menojen tallentamista ja kirjaamista luotettavaan muotoon.

Milloin kirjanpito on pakollinen?

Mikroyrityksen määritelmän täyttää kirjanpitovelvollinen, jolla sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella ylittyi enintään yksi seuraavista rajapyykeistä tilinpäätöspäivänä: taseen loppusumma 350 000 euroa. liikevaihto 700 000 euroa. palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä tilikauden aikana.

Onko pakko tehdä tilinpäätös?

Tee tilinpäätös tilikausittain Liikkeen- tai ammatinharjoittajan ei yleensä tarvitse tehdä tilinpäätöstä. Tilinpäätös pitää kuitenkin tehdä, jos tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta tai kahdella perättäisellä tilikaudella ylittyy kaksi seuraavista rajoista: taseen loppusumma 350 000 euroa. liikevaihto 700 000 euroa.