Mitä on IFRS?

IFRS – International Financial Reporting Standards – on kansainvälinen standardi tilinpäätösten raportointiin. IFRS-tilinpäätös on näiden kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittu tilinpäätös.

Ketkä tekevät IFRS tilinpäätöksen?

Taustaa ja järjestöjä Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (eli IFRS, ”International Financial Reporting Standards”) kehittää ja ylläpitää IASB (”International Accounting Standards Board”) Lontoosta käsin.

Mikä on FAS tilinpäätös?

FAS on lyhenne sanoista Finnish Accounting Standards, eli suomalainen tilinpäätös- käytäntö. Suomalaista tilinpäätöskäytäntöä säätelee pääasiassa kirjanpitolaki ja kir- janpitoasetus. Lisäksi kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet ja lausunnot ovat osaltaan ohjaamassa tilinpäätöskäytäntöä Suomessa.

Miksi Tilinpäätöskäytäntöjen harmonisointia tarvitaan?

Usein eri maiden tilinpäätöskäytännöt poikkeavat toisistaan, jolloin tilinpäätöksiin sisältyvä informaatio ei ole vertailtavissa. Siksi on syntynyt tarve tilinpäätöskäytäntöjen harmonisointiin kansainvälisesti.

Mitä tarkoittaa GAAP?

Local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) viittaa sääntöihin, joita on noudatettava tietyssä maassa tilinpäätöstä laadittaessa. Kaikkien julkisesti noteerattujen ja säänneltyjen yritysten on noudatettava GAAP-periaatteita.

Ketä IFRS koskee?

IFRS 16 -standardi koskee yrityksiä, jotka raportoivat IFRS:n mukaan, eli pääsääntöisesti pörssiyhtiöitä ja niitä, joiden joukkovelkakirjalainat ovat julkisen kaupankäynnin kohteena (sekä muutamia muita). Kokonaisuudessaan standardin muutos koskee vain vähäistä joukkoa suomalaisia yrityksiä, muutamaa sataa.

Milloin pitää tehdä IFRS tilinpäätös?

Jos vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaan, muutoksista anne- taan tietoja myös osavuosikatsauksissa. Yhtiöiden on laadittava IFRS-tilinpäätös viimeistään koko tilivuodelta 2005.

Saako tilinpäätöksen tehdä itse?

Mikään ei estä yrittäjää tekemästä tilinpäätöstä myös itse, mutta työ on aikaa vievää ja vaatii osaamista sekä tilinpäätössäännösten tuntemusta.

Mitä kuuluu tilinpäätökseen?

Tilinpäätös sisältää tilikaudelta laaditun tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Tuloslaskelmasta ja taseesta esitetään myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Tilinpäätöksessä oleva tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä. Tilikauden tuloksen muodostuminen ilmenee tuloslaskelmasta.

Pitääkö tilinpäätös sitoa?

Uuden kirjanpitolain myötä tilinpäätökseen ei kuitenkaan enää tarvita niin paljon liitetietoja kuin aikaisemmin. Eikä tilinpäätöksen asiakirjoja ole enää pakko sitoa tasekirjaksi.